Kruhový objezd u Dolejší Obory bude po opravě bezpečnější pro řidiče i chodce

Kruhový objezd u Dolejší Obory.

PŘÍBRAM – Koncem března by se mělo začít pracovat na úpravě kruhového objezdu u Dolejší Obory. Největší okružní křižovatka ve městě s vnějším průměrem 84 metrů a s dvěma jízdními pruhy na okružním pásu je důležitým a nejzatíženějším dopravním uzlem v intravilánu Příbrami.

Úpravu bude provádět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jedná se o opravu pětiramenné okružní křižovatky a úpravu jejího vodorovného a svislého dopravního značení dvěma jízdními pruhy na okružním pásu. „To znamená, že zůstanou zachovány veškeré stávající stavební parametry okružní křižovatky. V rámci prací bude provedena úprava vodorovného a svislého dopravního značení v prostoru okružní křižovatky a na jejích paprscích,“ vysvětluje Martin Buček z týmu komunice ŘSD.

Součástí je i výměna velkoplošného dopravního značení. V rozsahu úpravy vodorovného dopravního značení bude provedena také výměna krytu vozovky, při zachování současné nivelety, dle návrhu opravy povrchu vozovky vypracovaného v rámci provedeného diagnostického průzkumu. Dojde také k výměně všech silničních obrubníků jak na okružním pásu, tak i u dělících a ochranných ostrůvků a také k výměně odvodňovacích prvků.

Ve snaze o zvýšení bezpečnosti pěších tras přes ramena křižovatky a jejich uvedením do souladu s účinnou legislativou, bude provedena úprava stávajících dělících ostrůvků a navazujících chodníkových ploch v nezbytném rozsahu včetně doplnění prvků bezbariérového užívání. „V souvislosti s uvedenými úpravami musí být provedena i obnova konstrukčního souvrství ostrůvků a v nezbytném minimálním rozsahu i chodníků pro pěší navazujících na přechody pro chodce přes paprsky křižovatky. Po provedení těchto prací, by se měla křižovatka stát bezpečnější pro řidiče i pro pěší,“ říká Martin Buček.

Úpravy reflektují podněty dopravního inspektorátu Policie ČR v Příbrami, který upozornil na to, že nájezdové a výjezdové větve křižovatky, včetně vnějšího pruhu jsou nadměrně široké a toto uspořádání svádí řidiče k nedání v přednosti k jízdě vozidlu, které jede ve vnějším pásu okružní křižovatky a k tzv. podjíždění vozidla jedoucího po kruhovém objezdu, což je zdrojem kolizních situací. To vedlo k vypracování projektové dokumentace k řešení tohoto problému v rámci chystané opravy.

Úprava dopravního značení tak povede především k odstranění této skutečnosti vyznačením 2 šířkově rovnocenných jízdních pásu v celé délce kruhového objezdu. Do jednotlivých připojení, respektive z nich, na okružní křižovatku bude třeba použít ten pravý ve směru jízdy. To platí i při použití sousedních připojení. Pro zrychlení jízdy po kruhovém objezdu, bude možné přejetí do levého jízdního pruhu při dodržení platných pravidel o přednosti v jízdě.

 

Komentáře