Kamýk získal pozemky pro rozšíření silnice ve Velké

Foto: ÚZSVM Příbram

PŘÍBRAM/KAMÝK NAD VLTAVOU – Úřad zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami prodal Kamýku nad Vltavou tři pozemky o celkové rozloze 144 m² v katastrálním území obce Velká nad Vltavou za kupní cenu 55 000 Kč.

Pozemky sousedí s pozemkem ve vlastnictví obce, na kterém je umístěna stavba komunikace II. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje. Ta však nesplňuje požadované parametry, a proto obec požádala o bezúplatný převod pozemků za účelem rozšíření komunikace. Vzhledem k nenaplnění podmínek pro bezúplatný převod bylo na prodej pozemků vyhlášeno výběrové řízení s aukcí. Pozemky byly původně zapsané v katastru nemovitostí na zaniklý státní podnik Správa a údržba silnic.

Komentáře