Milín získal od státu cesty vedoucí k slivickému památníku

Foto: ÚZSVM Příbram

PŘÍBRAM/MILÍN – Příbramské pracoviště Úřasdu zastupování státu ve věcech majetkových  převedlo zdarma dva pozemky Milínu. Nacházejí poblíž silivického památníku, který připomíná poslední větší bitvu druhé světové války svedenou na českém území v noci na 12. května 1945.

Oba pozemky byly v roce 1948 vykoupeny z pozemkového vlastnictví fary Slivice a stát je získal rozhodnutím o výkupu. V současné době jsou podle Silničního správního úřadu zařazeny v kategorii místní komunikace III. třídy a je s nimi spjata i smlouva o zřízení věcného břemene. Zájem o ně neprojevila žádná státní instituce. Bezúplatný převod, o který požádal Milín, zároveň umožnil i bezproblémový přístup k farnímu kostelu a přilehlému hřbitovu.

Komentáře