Kraj chce snížit náklady na energie ve svých budovách

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje schválila na čtvrtečním zasedání 17. března projekty a akce EPC II (Energy Performance Contracting), které obsahující doporučené soubory objektů organizací kraje pro řešení energetických úspor, a to za účelem pokračování jejich další přípravy a navazující realizace. Vybráno bylo celkem 105 objektů, na jejichž financování energetických úspor bude využito téměř 960 milionů korun. 

Středočeský kraj od roku 2019 přistoupil k řešení projektů na energetické úspory metodou EPC. Touto metodou jsou aktuálně realizovány 3 pilotní projekty EPC I, zahrnující objekty Krajského úřadu Středočeského kraje, nemocnice v Kutné Hoře a nemocnice v Mladé Boleslavi v celkové výši investice zhruba 200 milionů Kč. Na základě prvotních zkušeností s přípravou těchto projektů byla zahájena příprava projektů EPC II zahrnující celkem 77 organizací Středočeského kraje. Tato příprava je navíc podpořena z 90 % (cca 2,4 mil. EUR) ze strany Evropské investiční banky (EIB). Podmínkou EIB k financování přípravy je tzv. pákový efekt 1:20, který předpokládá za každou investovanou korunu do přípravy investici v realizaci v hodnotě 20 Kč. „Svým rozsahem a způsobem financování je příprava projektů EPC II zcela jedinečná a unikátní minimálně v rámci České republiky. Tato příprava a její způsob financování je již nyní velkou inspirací pro některé kraje a města České republiky,“ vysvětluje náměstek Věslav Michalik.

Celkem rada na dnešním zasedání schválila 6 projektů EPC II s dotací, kde souhrnná výše plánované investice na energetická opatření činí necelých 789 milionů korun. „Tyto projekty obsahují celkem 59 objektů, jedná se ve většině případů o budovy škol. Současně je mezi projekty ale také i například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov či například Domov seniorů Dobříš, ale i Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Souhrnná plánovaná roční úspora po zavedení opatření činí téměř 34 milionů,“ uvádí jako příklad Michalik. Návratnost investic jednotlivých projektů se pohybuje od 5,1 let do 22,3 let, souhrnná návratnost investic je 14,8 let.

Kromě výše uvedených projektů schválila Rada také celkem 5 akcí EPC II bez dotace. Jedná se o konkrétně 46 objektů, kde souhrnná výše plánované investice na energetická opatření činí více než 170 milionů. „V těchto případech bude částka financována z rozpočtu kraje, nicméně plánovaná roční úspora po zavedení energetických opatření dosahuje více než patnácti milionů korun. Souhrnná návratnost investice je tak 11 let,“ upřesňuje náměstek Michalik. Mezi objekty se nachází opět ve velké míře budovy škol, ale také například objekt ZZS Středočeského kraje, kde by mělo dojít k výměně osvětlení za LED technologii či instalaci fotovoltaického systému. Tato klíčová opatření jsou součástí většiny řešení vedoucích k energetickým úsporám.

Celkové výdaje z rozpočtu Středočeského kraje na kofinancování projektů EPC II a financování akcí EPC II jsou stanoveny na více jak 661 mil. Kč. Finanční prostředky budou vráceny z garantovaných úspor (energií) od zapojených příspěvkových organizací jako příjem rozpočtu Středočeského kraje.

 

Komentáře