Město se dál snaží „nahnat“ děti do sportovních oddílů

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Město se zapojilo do Evropského týdnu sportu, který se koná v termínu od 23. do 30. září. V Příbrami u této příležitosti proběhla akce Sportovní den pro prvňáčky.

„Cílem této akce bylo představit dětem co nejvíce sportů v jeden okamžik na jednom místě, což se nám podařilo zrealizovat za dodržení všech hygienických podmínek na hřišti pod Svatou Horou. Díky patří zástupcům všech zúčastněných klubů, kteří věnovali svůj čas dětem. Věřím, že řada dětí si během dopoledne některý ze sportů zamilovala a bude ho chtít vyzkoušet přímo v daném klubu,“ říká manažer sportu Jan Hadraba.

V rámci sportovního dopoledne si prvňáčci z příbramských základních škol mohli ve čtvrtek 23. září vyzkoušet celkem třináct sportovních disciplín: tenis, atletiku, fotbal, házenou, lední hokej, florbal, softbal, gymnastiku, karate, volejbal, aerobic, triatlon a americký fotbal.

Na příbramských základních školách se opět rozjíždí projekt Trenéři do škol, který byl odstartován v loňském roce. Letos se trenéři z příbramských sportovních klubů budou zapojovat do hodin tělesné výchovy v prvních, druhých a třetích třídách.

Nicméně se tato snaha města, místo původního záměru snížit obezitu dětí, de facto v tichosti změnila na obyčejný „nábor“ do jednotlivých sportovních oddílů. Například u projektu „Na hřišti to žije“ na daných „pláccích“ žije jen tehdy pokud tam nějaký oddíl připraví program, na který ještě z valné části chodí jedny ty samé děti a v dalších dnech, kdy už by  na „plácku“ měly děti sportovat samy, opět zeje prázdnotou jak tomu bylo před akcí…

Vedení města stejně jako jeho předchůdci stále výrazně upředňostňuje sport na dalšími oblastmi jako například kulturou, kdy pro příští rok zastupitelstvo snížilo objem částky pro dotace do oblasti kultury a dokonce se uvažovalo o snížení až v rozsahu 1,5 milionů korun. Kultura byla jediným programem, kterému bylo ubráno. Zdá, že holt sportovní lobby, ostatně mnoho zastupitelů má právě v oblasti sportu střet zájmů, je v Příbrami dravější než ta kulturní…

Komentáře