Do pátečního odpoledne musí u Chraštiček řidiči počítat s omezením

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Řidiči musí až do odpoledních hodin v pátek 7. května počítat se zvýšenými dopravními komplikacemi na středočeském úseku silnice I/4 a to z několika důvodů.

Na jedenácti vytipovaných místech bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postupně pokračovat ve velkoplošných výspravách výtluků. „To znamená, že v aktuálních místech prací se bude povrch vozovky frézovat, zametat a bude nutné aplikovat spojovací postřik, aby následně mohla být položena nová obrusná vrstva a spáry ošetřeny zálivkou,“ sdělil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Práce budou probíhat postupně a to místně v úseku mezi Chraštičkami a vískou Sázka. „Jelikož se bude pracovat za provozu, budou opravy probíhat s jeho omezením. V širších místech se budeme snažit zachovat obousměrným provoz. V těch užších bude provoz veden pouze jedním jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou, která bude řízena pověřenými pracovníky zhotovitele,“ dodává.

Dále musí řidiči počítat s omezením, které souvisí s přípravnými pracemi výstavby nových dálničních úseků dálnice D4. „V uplynulých týdnech došlo v trase budoucí dálnice ke kácení dřevin a v tomto týdnu dojde k odvozu dřevní štěpky,“ přibližuje další práce na Strakonické Martin Buček. Práce budou probíhat opět postupně od  EXIT 45 Háje dálnice D4 až na úroveň obce Těchařovice. V rámci těchto prací dojde k omezení počtu jízdních pruhů na silnici I/4 a po nezbytně nutnou dobu bude provoz opět řízen kyvadlově pověřenými pracovníky zhotovitele. Nakládka a odvoz štěpky bude probíhat zejména ve čtvrtek 6. května.

A nakonec řidiči narazí na kyvadlově řízenou dopravou v délce přibližně jednoho kilometru od okraje Chraštic směrem na Prahu, kde se v rámci akce „I/4 Milín –Chraštice“ opravuje povrch a odvodnění komunikace v rámci etapy č.7 a č.8.

Komentáře