Lidé se pozastavují nad novým značením cyklostezky. Značení ještě není dokončené, říká místostarosta

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – O podpoře a rozvoji cyklistiky a cyklotras se v Příbrami mluví dlouho. Už v roce 2018 bylo zpracování cyklokoncepce města vítězným projektem prvního ročníku participativního rozpočtu. O rok později se k tomuto tématu konala i veřejná debata. Nicméně realizace jde o poznání pomaleji.

V tomto týdnu probíhá značení nové cyklostrasy vedoucí z Drkolnova až ke vstupu do areálu Nového rybníka. Ovšem na vedení města se obrací lidé s dotazy, jak bude nová cyklostrasa napojena na trasu bohutínskou.

„Rád bych se vyjádřil ke množícím se dotazům na napojení nově značené cyklotrasy vedoucí z Drkolnova ke vstupu do areálu Nového rybníka, tedy především propojení bohutínské trasy se zmíněnou nově značenou trasou. Konkrétně jde o dotaz, jak může vést cyklotrasa do jednosměrky v ulici Šachetní. Jelikož práce na značení ještě nejsou dokončeny, není tak zřejmé, že v tomto místě vznikne krátká, ale bezpečná a účinná cykloobousměrka. To znamená, že kolům bude v přibližně dvacetimetrovém úseku umožněno projet. Pokud by se nezřizovala cykloobousměrka, běžná v mnoha městech, museli by cyklisté nesmyslně projíždět sídlištěm. Jde o řešení vycházející z Cyklokoncepce a Generelu dopravy města Příbram. Projekt prozatím není dokončen, nicméně jsem přesvědčen, že bude fungovat,“ říká místostarosta Martin Buršík.

Projekt byl projednán dopravní komisí, radou města, odborem silničního hospodářství a schválený Policií ČR. Celá trasa, která vede ulicemi Šachetní, Podbrdská, Karla Kryla a Seifertova, by měla být hotova do konce října. Nicméně doufejme, že její značení se povede podstatně lépe, než tomu bylo před několika lety, protože současné značení vypadá, že ho maloval někdo cestou z hospody…

Komentáře