Letošní Korunovace se ujal Dominik Duka

Korunovace na Svaté Hoře. Foto: Jan Traxler

PŘÍBRAM – Svatá Hora je jedním z nejznámějších církevních míst, do kterého se sjíždějí poutníci ze všech koutů republiky. V neděli 30. června se právě na Svaté Hoře konala 287. slavnost Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami na základě dekretu papeže Klementa XII. pražský světící biskup Jan Rudolf Špork 22. června 1732. V témže dekretu papež Klement stanovil, že Korunovace se bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.

„Letošní Korunovace se zúčastnilo více než 1200 návštěvníků. Hlavním celebrantem mše svaté v 9 hodin byl kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český. Pro návštěvníky a poutníky byl připraven celodenní program včetně mini konference o kardinálu Tomáškovi a varhanního koncertu,“ přibližuje akci tiskový mluvčí Svaté Hory Jan Traxler.

„Tuto církevní událost, které se účastní stovky věřících ze všech koutů republiky i zahraničí, vnímáme jako neodmyslitelnou součást života v Příbrami. Jedním z dalších důvodů setkání na Svaté Hoře může být například Svatohorská šalmaj, která se bude konat v září,“ uvedla místostarostka města Zorka Brožíková.

V průběhu letních prázdnin můžete Svatou Horu navštívit jako zajímavý turistický cíl nebo se zaměřit na další akce. „Další zajímanou akcí na Svaté Hoře bude 15. srpna v 17 hodin mše svatá, při které tři spolubratři Redemptoristé budou skládat dočasné sliby. Dne 18. srpna v 9 hodin bude sloužena Poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie u korunovačního oltáře, po které bude následovat průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské,“ zve na Svatou Horu Jan Traxler.

Komentáře