LED panely s jízdním řádem v Jiráskových sadech neprošly u památkářů

Jiráskovy sady.

PŘÍBRAM – Už téměř rok měly v Jiráskových sadech stát dva velké světelné informační panely s informacemi o příjezdech a odjezdech autobusů. Stejné stojí u zastávek u bývalé II. polikliniky. Ovšem v centru města zřejmě instalovány nakonec nebudou. Nepovolili je památkáři.

Místa v Jiráskových sadech navrhovaná Odborem silničního hospodářství nenašla pochopení u pracovníků památkové péče. Důvodem je, že Jiráskovými sady prochází ochranné pásmo kostela sv. Jakuba. „To znamená, že s největší pravděpodobností nebudou moci být LED informační panely v tomto důležitém dopravním uzlu umístěny. Hledá se vhodné místo, kde budou panely umístěny, aby co nejlépe sloužily cestujícím. S památkáři stále jednáme,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Podle uzavřené smlouvy o dílo mělo město získat čtyři panely na zastávkách u II. polikliniky (2 ks) a zastávkách v Jiráskových sadech (2 ks) od společnosti GEMA s.r.o za nabídkovou cenu 704.000,00 Kč bez DPH. Podle této smlouvy mělo být dílo předáno už 15. 12. 2019. Na světelných tabulích pak měli cestující vidět příjezdy a odjezdy autobusových spojů.

To samozřejmě vyvolává otázku, jak a kdo tuto investici připravoval, že teprve po podepsání smlouvy o dílo a zahájení vlastní realizace se řeší takové věci, jako umístění panelů s památkáři?

Část veřejnosti se ale pozastavuje nad tím, že památkářům v Jiráskových sady nevadí přebujelá reklama. Prakticky připomínají jen velký billboard. „Vizuální smog“ ovšem radnice chtěla také řešit. O jeho odstranění mluví od podzimu 2019.

Ani panely u II. polikliniky se neobešly bez problémů. Cestující kritizovali jejich umístnění, kdy jsou nejlépe čitelné zhruba z poloviny vozovky nebo z protilehlé zastávky.

Dobře čitelný je panel z protější zastávky.

Komentáře