Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

Dobříš.

DOBŘÍŠ – Středočeský kraj rozšiřuje svou síť monitorování kvality ovzduší o další lokalitu. od příštího roku bude v Dobříši umístěno krajské monitorovací zařízení, které bude měřit a zaznamenávat údaje o kvalitě ovzduší. Rada kraje již schválila smlouvu s městem týkající se výpůjčky pozemku pro umístění zařízení.

V Středočeském kraji existuje řada oblastí, kde zatím není prováděno přímé měření kvality ovzduší, a informace o ní jsou získávány pouze z modelových dat. S cílem rozšířit a zdokonalit tuto evidenci, schválila rada kraje v srpnu 2017 projektový záměr a následně podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Tato žádost směřovala k akci nazvané „Pořízení mobilního monitorovacího zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji“. Jednou z hlavních podmínek pro získání této dotace bylo, že monitorovací stanice bude aktivní minimálně jeden rok a získaná data budou pravidelně předávána do Informačního systému kvality ovzduší provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková zdůraznila, že výběr lokalit pro monitorování probíhá ve spolupráci s ČHMÚ a klade důraz na oblasti s překročenými imisními limity. „Prvním městem, kde bylo monitorovací zařízení umístěno, se staly Čelákovice v roce 2019. Od té doby pokračovalo rozšiřování sítě do měst jako Úžice u Kralup nad Vltavou, Nymburk, Pečky a letošního roku Rakovník. S ohledem na městský požadavek a nedostatek monitorovacích stanic v oblasti, byla lokalita Dobříše vybrána pro rok 2024,“ uvedla radní Skopalíková.

Provoz monitorovací stanice v Dobříši bude zajišťován ve spolupráci s městem a ČHMÚ. Pro tento účel byl vybrán vhodný pozemek ve Školní ulici, který město bezplatně poskytne a zajištění provozu zařízení zajištěno elektrickou energií. Krajská rada schválila smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku. V rámci monitorování budou instalovány dva sekvenční vzorkovače pro měření částic PM10 a benzo(a)pyrenu.

Naměřené vzorky budou analyzovány v akreditovaných laboratořích a výsledky poskytnou informace o koncentracích polétavého prachu (PM10) a benzo(a)pyrenu. Financování provozu stanice a analýz vzorků bude zajištěno ze středočeského krajského rozpočtu částkou 270 000 korun ročně.

Radní podotkla, že sice zákonná povinnost monitorování kvality ovzduší leží na Ministerstvu životního prostředí a ČHMÚ, ale z důvodu nerovnoměrného rozložení emisních zdrojů a různorodého reliéfu kraje se Středočeský kraj aktivně zapojuje do rozšíření sítě monitorovacích stanic. To přispívá k větší dostupnosti informací o znečištění ovzduší pro tvorbu přesných imisních map.

Krajský kraj se tak nadále angažuje ve prospěch občanů a snahy o ochranu kvality venkovního ovzduší prostřednictvím rozšíření monitorovací sítě na klíčových lokalitách, jako jsou stanice IM Mladá Boleslav, Beroun a Kladno Stehelčeves, Kladno Vrapice a Kladno-Buštěhrad.

Komentáře