Kraj prověřuje možnost využití vlakotramvají a lehkých kolejových vozidel

Most přes trať v Husově ulici.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj chce blíže prozkoumat možnosti provozu vlakotramvají, případně lehkých kolejových vozidel, které by v budoucnu mohly zajišťovat dopravní obslužnost ve čtyřech oblastech těsně navazujících na Prahu.

Radní schválili zadání dvou zakázek na provedení studií legislativní a provozně-technické dvěma vybraným dodavatelům. Hotové by měly být už příští rok. Zakázky připravila Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Ve Středočeském kraji by v budoucnu mohly, v rámci veřejné dopravy, operovat nejen vlaky, ale i vlakotramvaje či lehká kolejová vozidla. V závislosti na zvoleném druhu dopravy je možno souběžně využití jak městskou tramvajovou, tak případně i regionální železniční síť. Kraj si však nejprve nechá na začátku celého projektu zpracovat dvě studie – legislativní a provozně-technickou. Zadání zakázek dvěma firmám dnes schválili krajští radní.

„Je nutné si uvědomit, že na provoz vlakotramvají a lehkých kolejových vozidel ještě není česká legislativa nastavená. Nasazení této techniky vnímáme jako možnost dalšího rozvoje kolejové dopravy ve Středočeském kraji, a to i na tratích, které jinak nemusí mít pro klasickou železnici smysl,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Rovněž by došlo k propojení některých relací, které dnes vyžadují přestup. „To vše při současně při přijatelném dopadu na státní i krajský rozpočet,“ vypočítává Petr Borecký.

Legislativní studie, kterou zpracuje firma Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., mobility consultancy & advisory, dodá rešerši a analýzu právních a technických norem stávajících provozů v zahraničí a možnost implementace do našeho práva. Vzorovými zeměmi budou Německo a Maďarsko. „Německo bylo vybráno proto, že s provozem těchto systémů zde mají mnohaleté zkušenosti, a to hned v rámci několika integrovaných dopravních systémů. Analýza maďarské legislativy má odhalit reálné možnosti zavedení do českého právního prostředí, neboť systém vlakotramvají je zde poměrně nový a na rozdíl od Německa se tak bylo nutno vypořádat s většími technickými i legislativními překážkami v rámci postupného zpřísňování bezpečnostních, hlukových, ale i jiných limitů a norem, včetně aktuálních podmínek stanovených Evropskou komisí,“ vysvětluje Petr Borecký.

Naopak provozně-technickou studii připraví společnost PROVED. „Ta se zaměří na vlastní technické řešení u 4 konkrétních oblastí, kde se předpokládá potenciál využití tohoto – v rámci České republiky – nového dopravního módu Konkrétně se jedná o prověření možností v případě železničních tratí Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, Čelákovice – Neratovice, Praha – Vrané n. V. – Čerčany/Dobříš a souboru železničních tratí 012, 013, 014, 212 a 235 v okolí Kutné Hory a Kolína. Studie se budou zajímat i o vznik možných pilotních projektů, které bychom chtěli vytvořit se Správou železnic,“ konstatuje Petr Borecký.

Studie by měly analyzovat a navrhnout vhodný dopravní koncept pro zajištění obslužnosti v daných oblastech. Obsahovat by měla i předpokládané náklady na úpravu infrastruktury, a to pro vlakotramvaje, lehká kolejová vozidla i tramvaje.

Studie bude pro každou lokalitu obsahovat například analýzu současného stavu, definování příležitostí a dopravního potenciálu území pro střednědobý a dlouhodobý horizont, návrh modernizace dopravně-technologického provozního konceptu, předpokládaný vozbu, resp. vhodnost typů vozidel atd.

Oba dokumenty by měly být hotové do konce června 2024. Další termíny, například zahájení výstavby železnic a rozjezdu techniky, by měly vzejít právě z nich. Celková cena zakázek je zhruba 3,3 milionu korun vč. DPH.

Komentáře