Cílem nového projektu jsou moderní a kreativní školy ve Středočeském kraji

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj připravil nový projektový záměr zaměřený na školství. Cílem je například podpora rozvoje kariérového poradenství, snížení míry předčasných odchodů žáků ze vzdělávání nebo rozvoj talentů. Projekt nazvaný „Implementace dlouhodobého záměru – moderní a kreativní školy ve Středočeském kraji“ dnes schválili radní.

„Projektový záměr zahrnuje samozřejmě celou řadu dalších oblastí, jako je aktivní vzdělávání pedagogů včetně vedoucích pracovníků, vzdělávání a podpora v oblasti wellbeingu, zvyšování kvality přípravy budoucích učitelů a učitelek mateřských škol nebo podpora polytechnického vzdělávání na základních i středních školách. Zahrnuje dlouhodobé plány, které reagují na současné trendy ve školství a ve společnosti. Je připravený s výhledem na pět let a podstatnou část financování budou tvořit dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a ze státního rozpočtu. Deset procent přidá Středočeský kraj,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Celkový rozpočet pětiletého projektu je bezmála 211 milionů korun. Středočeský kraj počítá kromě kofinancování i s poskytnutím peněz na předfinancování ve výši 73,8 mil. korun. Záměr vychází z dlouhodobých koncepčních záměrů kraje a počítá mimo jiné i se zvýšením kvality poradenských služeb pro děti, žáky a studenty nebo s aktivitami zaměřenými na rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Součástí záměru je i další rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli.

„Naším cílem je nabídnout žákům i pedagogům kvalitní zázemí a dostatek příležitostí k dalšímu rozvoji. Zaměřujeme se na kariérové poradenství, které je tak důležité pro další směřování žáků po základní škole. Kromě toho chceme pracovat například na tom, aby i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí dostali příležitost k lepšímu vzdělávání. Je to zkrátka mix připravený na míru současným potřebám společnosti,“ dodal radní Vácha.

Komentáře