Příbramští hasiči převzali od Povodí Vltavy nové norné stěny

Foto: HZS Středočeského kraje

PŘÍBRAM – Ve čtvrtek 19. října se na centrální hasičské stanici Příbram konala menší slavnost, na které generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala za přítomnosti ředitele HZS Středočeského kraje Miloslava Svatoše a ředitele územního odboru Příbram Tomáše Horváta, předal příbramské profesionální jednotce do bezúplatného užívání osm kusů lehkých norných stěn pro vysoké rychlosti proudu vodního toku v celkové délce 44 metrů. 

Stalo se tak na základě podepsané Smlouvy o výpůjčce, která dovolí tento majetek státního podniku Povodí Vltavy používat středočeským hasičům při záchranných a likvidačních pracích na vodní hladině.

Podpis této smlouvy je dalším, na Příbramsku už třetím konkrétním příkladem plnění dohody o rámcové spolupráci mezi oběma subjekty, kterou jejich ředitelé uzavřeli v květnu 2014. Norné stěny byly pořízeny za účelem zvýšení havarijní připravenosti při vzniku mimořádných událostí na Příbramsku, zejména pak na vodních dílech Orlík a Kamýk a Slapy.

Lehké norné stěny s teleskopickými tyčemi REO 756, jejichž pořizovací hodnota byla přibližně 225 tisíc korun, jsou vcelku jednoduše spojitelným a zároveň velmi účinným prostředkem, který se používá k zastavení šíření případného úniku nebezpečných látek z vodního díla nebo prostředků lodní přepravy po hladině vodního toku. Nebezpečné látky se však do vodního toku mohou dostat i jinými způsoby, jako se například ukázalo při zásahu jednotek požární ochrany v březnu letošního roku, kdy nákladní vozidlo prorazilo zábradlí Vesteckého mostu a spadlo do Vltavy. Následkem nehody pak došlo k poměrně velkému úniku provozních kapalin. Doplněním stávajícího vybavení příbramské jednotky o dalších osm kusů norných stěn se zvýší celková délka těchto prostředků ze 126,5 m na úctyhodných 170,5 m (celkem 31 kusů). Tímto typem norné stěny tak bude moci jednotka přehradit vytipované havarijní profily mezi vodními díly Orlík a  Kamýk.

„Aktivní spolupráce s Povodím Vltavy má už téměř desetileté trvání a jsem moc rád, že náš původní záměr dostává tyto konkrétní podoby a nebyla to jen planá slova na papíře. Moc dobře víme, že žádná pokladna není bezedná, ani ta hasičská, proto jsme vděčni za každou finanční nebo věcnou pomoc. A za tu bych chtěl panu generálnímu řediteli Kubalovi moc poděkovat. V roce 2016 jsme nám byly zapůjčeny vodní saně, dnes přebíráme norné stěny. Vzhledem k tomu, že ty úzce souvisí s ochranou životního prostředí, chci zároveň vyjádřit naději, že je naše příbramská jednotka využije více při výcviku, než při ostrých zásazích na vodních tocích,“ uvedl ředitel středočeských hasičů Miloslav Svatoš.

„Mohu jen potvrdit, že spolupráce státního podniku Povodí Vltavy a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je dlouhodobá a efektivní. A nejen v případě havárií, ale i povodní. Velice si vážím nezastupitelné práce Vás – hasičů, a to nejen v rámci Středočeského kraje.  Snažíme se tímto podporovat Vaši připravenost na nenadálé a krizové situace. Není náhodou, že se nacházíme zde v Příbrami, protože právě zdejší územní odbor působí na vodních dílech Orlík, Kamýk a Slapy. Ani v tomto regionu se nevyhneme různým nehodám či nešťastným náhodám, které mohou mít negativní vliv na jakost vody v nádržích. V letošním roce to byl například pád nákladního vozu z mostu do slapské nádrže. Nejsme schopni všem haváriím úplně zabránit, proto je třeba alespoň minimalizovat jejich dopady, a k tomu by mělo sloužit dovybavení územního odboru Příbram nornými stěnami tohoto typu,“ dodal generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje

 

Komentáře