Kraj podpoří rozvoj cyklotras 18,5 milionem korun. Peníze budou připraveny v novém fondu

Ilustračbní foto.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zcela nový fond, z něhož budou moci obce, města a sdružení čerpat finanční prostředky na rozvoj cyklotras, vyhlásí Středočeský kraj.

„Ve Středočeském Fondu cyklistické infrastruktury bude pro tento účel k dispozici 18,5 milionu korun. Připravena jsou pro získání peněz z tohoto fondu tři tematická zadání, ale prioritně hodláme podpořit stavby liniové cyklistické infrastruktury v koridorech dálkových páteřních cyklotras, které budou spolufinancovány i z jiných veřejných zdrojů,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Program cyklistické infrastruktury 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu kraje by měli zastupitelé schválit na svém březnovém zasedání. Zveřejněn bude na úřední desce na počátku dubna a první žádosti by mohli zájemci posílat v termínu od 10. 5. do 30. 7. 2021. „Jedná se o historicky první krajský dotační program systémově zacílený na podporu výstavbu cyklistické infrastruktury připravený pro obce a města ve Středočeském kraji,“ uvedl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Program obsahuje následující tematická zadání: výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasáchna vybraných páteřních regionálních trasách a na cyklotrasách spojující cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.

Prioritně budou, jak uvedl náměstek pro finance Věslav Michalik, podpořeny stavby v koridorech dálkových páteřních cyklotras. „Tady bude mít žadatel možnost získat od kraje maximální výši dotace, a to ve výši vlastního podílu na celkových uznatelných nákladech projektu, jenž bude podpořen i z jiného veřejného zdroje, tedy IROP nebo SFDI,“ upozornil V. Michalik. Půjde o tyto páteřní cyklotrasy:

  • Cyklotrasa 1: Praha – Kouřim – Kutná Hora – Čáslav – Ronov nad Doubravou
  • Cyklotrasa 2: Labská stezka
  • Cyklotrasa 3: Praha – Beroun – Plzeň
  • Cyklotrasa 7: Vltavská cyklistická cesta
  • Cyklotrasa 11: Geenways Praha – Vídeň
  • Cyklotrasa 17: Greenway Jizera
  • Cyklotrasa 19: Sázavská cyklotrasa
  • Cyklotrasa 39: Greenway Berounka Střela

Upřesnil také, že dále budou podpořeny stavby v koridorech regionálních páteřních cyklotras s minimální spoluúčastí žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů (CZV) projektu podpořeného z jiného veřejného zdroje a stavby na cyklotrasách spojujících trasy na území Prahy a Středočeského kraje s minimální spoluúčastí žadatele na financování projektu ve výši 15 % CZV. Současně ale tato spoluúčast nesmí přesáhnout spoluúčast sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů žadatele za rok 2020. 

Komentáře