Komunitní dům seniorů nabízí posledních pět volných bytů

Ilustrační foto: zdroj: Shutterstock

PŘÍBRAM – Komunitní dům seniorů (KoDuS) v Žežické ulici sice ještě není úplně hotový, ale zájemci o byty v něm již podali první žádosti o jeho přidělení. K 6. lednu letošního roku bylo podáno celkem 25 žádostí. V rámci kontroly došlých žádostí se zjistilo, že sedm žadatelů nesplňuje stanovené podmínky pronájmu. V domě zbývá tedy ještě pět posledních volných bytů, o které si zájemci mohou požádat do poloviny února.

V jednom případě to bylo nesplnění podmínky trvalého bydliště v Příbrami, dále tři žadatelé nesplnili podmínku 20 let trvalého pobytu na území města, jeden ze žadatelů nesplnil podmínku minimálního věku 60+ a poslední dva žadatelé jsou dlužníky vůči městu a okresní správě sociálního zabezpečení. „Z těchto důvodů jsme prodloužili možnost podání přihlášek k pronájmu do 15. února,“ uvedla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková.

Řádně vyplněnou žádost i s přílohami je třeba odeslat nebo odevzdat na podatelnu Městského úřadu Příbram nejpozději do 15. února 2017. Jednotlivé žádosti budou uspokojovány v pořadí, ve kterém budou přijaty.

Komentáře