Kočí Vojenských lesů a propagátor koní v lese z Lázu je nominován na cenu hejtmanky

Kočí Milan Jura. Foto: archiv VLS

BRDY/STŘEDNÍ ČECHY – Dlouholetý zaměstnanec Vojenských lesů a statků Milan Jura, který pracuje u brdské lesnické divize, byl nominován středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou na ocenění za své aktivity usilující o zachování chladnokrevných koní při práci v lese. Rodáka z východního Slovenska, který už přes čtvrt století s koňmi přibližuje dříví v brdských hvozdech, můžete podpořit v internetovém hlasování i vy.

„Milan Jura pracuje ve Vojenských lesích a statcích ČR jako kočí. Svou práci miluje natolik, že se snaží toto řemeslo zachovat a předávat další generaci. V předchozích letech pořádal konferenci na téma Kůň v přírodě. Jejím cílem bylo poukázat na výhody těžby dřeva koněm a ne těžkou technikou.  Pan Milan Jura je také hlavním pořadatelem soutěže Brdský pohár- soutěž chladnokrevných koní. Na soutěži může široká veřejnost vidět krásnou práci s koňmi – těžký tah, ovladatelnost v kládě a vozatajství. Tato nominační soutěž na mistrovství do Pardubic je jediná ve Středočeském kraji,“ píše se ve zdůvodnění nominace zaměstnance Vojenských lesů, který se svým koněm Williamem bydlí řadu let ve speciálním podnikovém služebním bytě se stájemi v podbrdské obci Láz.

Život Milana Jury je s koňmi spojen od narození. Na svět přišel na rodinném hospodářství v Levočských vrších, zapřáhnout koně se naučil dříve než číst a psát. „Táta byl soukromě hospodařící zemědělec, což bylo na Slovensku možné až do roku 1975. Takže, když jsem přišel na svět, tak koně byli doma. Používali jsme je na práci na hospodářství, vždy jsme měli dva až tři,“ vzpomíná Milan Jura, který s opratěmi v rukou vyrůstal a většinu profesního života strávil jako kočí u Vojenských lesů a statků – nejdříve na Slovensku, odkud se přestěhoval do Brd.

Slovenský kočí, kterého život zavál do Brd, se svými koňmi stále pracuje v tamních lesích. V Lázu na Příbramsku pořádá závody chladnokrevníků, na nichž tradičně startuje v typickém lidovém kroji z rodných Levočských vrchů. Letos chce s podporou Vojenských lesů na jaře uspořádat nový terénní závod přímo v reálném prostředí brdských kopců. Ukázku práce svých koní chystá i na Brdské stromsázení, jehož druhý ročník se uskuteční na Jinecku.

Pokud chcete Milana Juru a s ním potažmo i práci koní v lese podpořit, můžete dát jeho nominaci na Cenu hejtmanky Středočeského kraje svůj hlas v internetovém hlasování ZDE na stránkách Středočeského kraje. Hlasování o Cenu veřejnosti poběží na webu kraje až do 21. února 2023.

Vojenské lesy: Koně do lesa patří

Zatímco na řadě jiných míst práci koní v lese stále více nahrazuje technika, Vojenské lesy a statky naopak počítají s jejich využitím v rámci přírodě blízkého hospodaření, které v Brdech spouštějí s podporou Evropské unie.

„My jsme přesvědčeni, že koně do lesa prostě patří a jsou navíc praktickým vyjádřením naší snahy o přírodě blízké, šetrné lesnické hospodaření. Náš projekt LIFE ADAPT BRDY, který jsme v Brdech spustili, počítá, že se zdejší hvozdy poměrně v krátkém čase změní v druhově, věkově i výškově pestré lesy, kde budeme těžit výběrným způsobem. Při obnově porostů bude hrát zásadní roli přirozené zmlazení. Takový hospodářský les vyžaduje od nás lesníků co nejcitlivější přístup, a tažný kůň s kočím je i v dnešní době stále nejšetrnějším způsobem přibližování dřeva v porostech,“ vysvětlil ředitel VLS Roman Vohradský.

Komentáře