Karel Urban: Vražda svatého Jana Nepomuckého na Březových Horách

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Karlovi Urbanovi se nelíbí výsledek opravy sochy sv. Jana Nepomuckého na Březových Horách.

Ozdobou náměstí Jana Antonína Alise na Březových Horách není jenom kostel svatého Vojtěcha, ale také socha sv. Jana Nepomuckého, která byla odlita ve světových komárovských železárnách v dobách své největší slávy.

Tuto sochu zařezujeme obecně do kategorie monumentální litinové plastiky. Takovéto sochy se umisťovaly na významných místech, často na náměstích. Jejich povrchová úprava byla různá, s nutností ochránit povrch sochy před korozí, nicméně v 19 století se řada uměleckých soch neopatřovala glazurou, ale jejich povrch byl ošetřen po odlití olejem, který sochu zakonzervoval a ochránil před zmíněnou korozí.

Je jasné, že takovéto sochy je potřeba po čase ošetřit a napravit zub času. Nicméně základem restaurování, vzhledem k umělecké hodnotě předmětů, je  zachování původního vzhledu v co největší míře, pokud je to možné, protože nepovedeným restaurováním lze uměleckou památku naprosto zničit. V této souvislosti je třeba zmínit velmi povedené a citlivé zrestaurování sochy Vladimíra Janouška před pečovatelským domem u bývalé Družby.

Ta horší, vlastně nejhorší varianta bohužel nastala při restaurování sochy Jana Nepomuckého na Březových Horách. Socha měla úžasnou patinu a původní prvky, byla nepoškozená, v minulosti patrně nebyla opatřena glazurou, nebo ta časem odpadla, takže zde byl vytvořen mimořádný prostor pro citlivé restaurování sochy relativně jednoduchým způsobem. Její stav vyžadoval pouze  zbavení povrchové koroze, nečistot a mastnot a následné ošetření povrchu tak, aby byl zachován její původní vzhled. V tomto případě stačilo po očištění sochu zahřát, aby se následné nanášení vrstev lněného malířského oleje pomocí štětce do povrchu kovu dobře vstřebalo. Povrch ztmavne a po několika týdnech zmatní, nádherně zpatinuje, aniž zakryje prvky na povrchu sochy včetně dobových nedokonalostí, a zároveň je povrch sochy ošetřen proti korozi. Tento proces se dá po několika letech opakovat. Konečným výsledkem by byla ošetřená, zakonzervovaná socha, o jejímž původním stavu a historické hodnotě by nebylo pochyb.

Další už bohužel krátce o aktuálním stavu. Socha je nyní natřená šedou a zlatou barvou, vzhled tupá novoplastika bez duše a výrazu, bez původní patiny, původní struktury, protože to vše zakryla barva. Už to není umělecká památka z minulosti, ale objekt natřený barvou. Ti, co opravu provedli, zjevně nepochopili rozdíl mezi natíráním plechových vrat nebo kusu železa a restaurováním umělecké litiny. Já jenom doufám, že se činností těchto expertů, co zneuctili sochu sv. Jana Nepomuckého, bude někdo zabývat a bude to jakýmsi mementem, aby se něco podobného neopakovalo.

Karel Urban

Komentáře