Další kameny zmizelých připomínají Židy z Dobříše zavlečené do koncentračních táborů

Foto: archiv města Dobříše

DOBŘÍŠ – Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy, kde žily oběti holocaustu. Projekt vznikl v Německu v roce 1992 a záhy se přenesl do všech evropských zemí. V Dobříši byly první kameny zmizelých položeny v prosinci loňského roku. Nyní k nim město ve spolupráci se ZŠ Trnka přidalo další…

Ve čtvrtek 20. října 2022 bylo v Dobříši slavnostně položeno dalších pět kamenů zmizelých. Věnovány jsou rodině Fleischmannových, která žila v domě na Mírovém náměstí v Dobříši čp. 41, a rodině Popperových, která žila v domě čp. 39. „Položení dalších pěti kamenů rodiny Fleischmannových a Popperových je pokračováním tradice. Chceme tak připomenout obyvatele, kteří ze dne na den náhle zmizeli z našeho města a většinou nikde nemají ani označený vlastní hrob. Pro nás všechny je důležité si toto připomínat,“ dodává Jitka Urbanová, která celý tento projekt jako radní města Dobříše zaštítila.

Vzácným hostem u této příležitosti byla paní Hanna Arie-Gaifmanová, vnučka paní Růženy Fleischmannové (nar. 29. prosince 1883 a † 1944 v Osvětimi), která přiletěla do Dobříše z USA. Před samotným slavnostním položením kamenů zmizelých do dlažby chodníku velmi dojemně zavzpomínala na osud své rodiny, ze které vyzdvihla hlavně osobu své babičky.

Nechyběla ani Zora Rysová, která s nápadem tohoto projektu přišla. Právě ona vypracovala jmenný seznam všech dobříšských Židů, kteří byli za druhé světové války povoláni do transportů v září a říjnu roku 1942, a také mapu míst, kde bydleli.

Celým pietním setkáním na Mírovém náměstí nedaleko samotné radnice provázela přítomné hosty paní Jitka Urbanová, společně s žáky ZŠ Trnka.

 

Komentáře