Kardinál Duka požehnal lůžkám pro paliativní péči

Kardinál Duka s ředitelem příbramské nemocnice Stanislavem Holobradou. Foto: Martin Janota

PŘÍBRAM – U příležitosti Světového dne nemocných navštívil příbramskou nemocnici kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, který v budově nemocnice sloužil mši svatou a poté požehnal lůžkové jednotce pro paliativní péči.

Nejprve se kardinál Duka sešel se s vedením nemocnice a zaměstnanci, se kterými rozebíral především téma paliativní péče a otázky ohledně života a smrti. Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada na setkání přiblížil celou historii vzniku paliativní péče v Příbrami a připomněl důležitost neustálého vzdělávání pracovníků.

Příbramská nemocnice by pro své pacienty ráda zřídila i místnost ticha, v případě pomoci Středočeského kraje i kapli. „Ta pozice kraje je důležitá, ale pokud nebudou lidé, kteří to vezmou za své, můžete mít miliony, ale neznamená to, že to budou ty prostředky správně využité tak, jako je tomu tady,“ pochválil paliativní péči v příbramské nemocnici středočeský radní Robert Bezděk.

Následovala mše svatá, po které došlo k požehnání lůžkové jednotky pro paliativní péči. Oblastní nemocnice v Příbrami loni v létě jako první nemocnice ve Středočeském kraji otevřela Centrum paliativní péče. Posláním paliativního centra je zajištění péče o pacienty po ukončení léčby v nemocnici a pro nevyléčitelně nemocné v domácím i nemocničním prostředí. Paliativní centrum si klade za cíl zachovat u pacienta i jeho rodiny co nejvyšší kvalitu života, zmírnit fyzickou bolest a duševní strádání. Centrum má za cíl pomáhat všem, kdo to potřebují – pacientům všech věkových kategorií v pokročilém, nevyléčitelném, progredujícím stadiu nemoci a jeho rodině.

„Milosrdný Bože, vyslyš naše prosby a dej, ať se toto místo působením Ducha Svatého stane domovem požehnání a sídlem lásky. Lékaři ať zde moudře konají své poslání a ti, kdo ošetřují nemocné, ať jim slouží svědomitě…,“ požehnal závěrem kardinál Dominik Duka lůžkové jednotce pro paliativní péči.

Komentáře