Ještě pár dní zbývá pro možnost vyplnit městský dotazník o pocitu bezpečí v Příbrami

Strážníci městské policie Příbram. Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Až do konce listopadu mají občané možnost vyjádřit se v průzkumu pocitu bezpečí v našem městě. Cílem průzkumu je zjištění subjektivního pocitu bezpečí respondentů v jednotlivých částech města.

Město opět připravilo dotazníkové šetření, v němž se občané mohou anonymně vyjádřit k pocitu bezpečí v Příbrami. Získaná data následně využije městská policie, Policie ČR a městská manažerka prevence kriminality.

Dotazník je možné vyplnit online prostřednictvím odkazu: 1url.cz/FulsU či na webových stránkách bezpecnapribram.cz. V tištěné podobě dotazník najdete v listopadovém vydání zpravodaje Kahan. Pokud zvolíte „papírovou“ formu, je třeba vyplněný dotazník odevzdat v Centru prevence kriminality v pěší zóně Cíl nebo v Informačním centru v Pražské ulici. Vyplněný dotazník je také možné naskenovat a odeslat na e-mailovou adresu manažerky prevence kriminality: denisa.kotkova@pribram.eu.

 

Komentáře