Jeden z vězňů příbramské věznice pomohl zachránit lidský život

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM – Jeden s vězňů příbramské věznice 14. listopadu se při výkonu práce na vnějším pracovišti PAC Hořovice pobočka Příbram podílel poskytování první pomoci zaměstnanci při vážném zdravotním problému spojeným s bezvědomím po pádu.

„Slyšel jsem ránu a volal jsem, co se stalo, nikdo nereagoval, tak jsem se šel podívat a viděl jsem pána ležet na zemi. Měl křeče a byl v bezvědomí. Informoval jsem zaměstnance, který přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Pánovi jsem rozevřel ústa a vytáhl mu jazyk, pak už mě navigovala paní ze záchranky, prostřednictvím zaměstnance, jak mám pána správně polohovat a co mám hlídat, toto jsem dělal až do příjezdu lékaře,“ řekl k události odsouzený Lukáš.

Dle vyjádření lékaře zdravotnické záchranné služby odsouzený svým pohotovým jednáním a poskytnutím první pomoci pomohl při záchraně lidského života.

„Z popsaného příběhu je patrné, že zařazovací komise, která vybírá odsouzené do zaměstnání, pracuje zodpovědně a vybírá osobnostně způsobilé jedince k pohybu mimo věznici, kteří jsou schopni v krizových situacích reagovat pohotově a morálně správně. Dokážou přiměřeně zvládat krizové situace, jsou emocionálně stabilní a sociálně zdatní,“ tisková mluvčí příbramské věznice Milena Palková.

Odsouzenému Lukášovi za jeho pomoc patří poděkování. Ředitel věznice mu udělí odměnu v souladu se Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody.

Komentáře