Jan Konvalinka: Spalovna by mohla pomoci i okolním obcím

Jan Konvalika

PŘÍBRAM – Příbramská teplárna společnosti Energo už delší dobu podniká kroky pro možnou výstavbu spalovny komunálního odpadu ve svém areálu. V současné době se k tomuto záměru dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky k Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje do 5. června letošního roku.

„Spalovna je poměrně nevhodné slovo, protože ono je to zařízení energetické využití odpadního materiálu, v tuto chvíli nevíme, jestli bude potřeba dělat EIU, to znamená analýzu vlivu na životní prostředí,“ říká příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO). Podle něj to přirozená možnost, jak dál v budoucnu zpracovávat odpad, po té, co skončí možnost ho ukládat na skládky. „A recyklace nikdy nebude fungovat na 100% a budou zbývat části odpadu, které nejde znovu využít,“ dodává.

Příbramský starosta věří, že právě spalovací zařízení s moderní technologií, která podle jeho slov prakticky bez zátěže pro ovzduší a životní prostředí, jsou jednou z hlavních možných cest, jak dál likvidovat komunální odpad. „Naše vize je taková, že bychom tím mohli pomoci i okolním obcím, které budou mít do budoucna také problém s likvidací komunálního odpadu. Je možné svážet odpad i z nich a tady ho následně energeticky využívat,“ nastínil úvahy vedení města Konvalinka s tím, že efektem by mohlo být zlevnění tepla pro obyvatele Příbrami bydlících v domech napojených právě na teplárnu. Odpad svážený do případné spalovny by měl podle starosty zahrnovat město Příbram a určitý prstenec obcí v jeho okolí. „Přijde nám to jako dobrý nápad, protože v současné době jsou technologie spalování tak dobré a čisté, takže neznamenají přílišný zásah do života a do životního prostředí,“ dodal Konvalinka.

Opozice i část veřejnosti má ale jiný názor a obává se například zvýšení dopravy. „Myslím si, že pro danou část Příbrami bude provoz spalovny znamenat poměrně velkou dopravní zátěž a to včetně například Rožmitálské ulice na Březových Horách, kudy by měly jezdit nákladní vozy s odpadem,“ míní opoziční zastupitelka Markéta Škodová (Spojenci).

V tomto směru ale podle Jana Konvalinky není důvod k obavám, protože do areálu spalovny vede železnice a odpad by se do ní tak mohl dopravovat například z Milína po železniční trati. Nicméně zatím je podle něj vše ještě v teoretické bázi a hudbou budoucnosti. „Pokud by se spalovna tady nerealizovala, tak máme dohodu s ČEZ o tom, že budeme odpad vozit do spalvny v Mělníku, co ale bude fiančně náročnější,“ uzavřel Konvalinka s tím, že lokální varianta spalovny mu přijde ekonomicky výhodnější.

Komentáře