Jak budou pokračovat práce na kruhovém objezdu u Dolejší Obory

Čtvrtá etapa prací by měla trvat od 19. do 25. dubna. - foto: ŘSD

PŘÍBRAM – Ještě v květnu budou muset řidiči počítat s dopravními omezeními na kruhovém objezdu u Dolejší Obory. Opravu provádí Ředitelství silnic a dálnic a má před sebou ještě pět etap. Čtvrtá v pořadí začala dnes.

Úpravy reflektují podněty dopravního inspektorátu Policie ČR v Příbrami. Jedná se o opravu pětiramenné okružní křižovatky a úpravu jejího vodorovného a svislého dopravního značení dvěma jízdními pruhy na okružním pásu. „To znamená, že zůstanou zachovány veškeré stávající stavební parametry okružní křižovatky. V rámci prací bude provedena úprava vodorovného a svislého dopravního značení v prostoru okružní křižovatky a na jejích paprscích,“ vysvětluje Martin Buček z týmu komunice ŘSD.

Ve snaze o zvýšení bezpečnosti pěších tras přes ramena křižovatky a jejich uvedením do souladu s účinnou legislativou, bude provedena úprava stávajících dělících ostrůvků a navazujících chodníkových ploch v nezbytném rozsahu včetně doplnění prvků bezbariérového užívání. „V souvislosti s uvedenými úpravami musí být provedena i obnova konstrukčního souvrství ostrůvků a v nezbytném minimálním rozsahu i chodníků pro pěší navazujících na přechody pro chodce přes paprsky křižovatky. Po provedení těchto prací, by se měla křižovatka stát bezpečnější pro řidiče i pro pěší,“ říká Martin Buček.

Úprava dopravního značení tak povede především k odstranění této skutečnosti vyznačením 2 šířkově rovnocenných jízdních pásu v celé délce kruhového objezdu. Do jednotlivých připojení, respektive z nich, na okružní křižovatku bude třeba použít ten pravý ve směru jízdy. To platí i při použití sousedních připojení. Pro zrychlení jízdy po kruhovém objezdu, bude možné přejetí do levého jízdního pruhu při dodržení platných pravidel o přednosti v jízdě.

Další etapy opravy kruhového objezdu:

Komentáře