Jak bude probíhat rozvolňování opatření u dobrovolných hasičů

ČR – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zveřejnilo znění rozvolnění opatření, které vydalo v souvislosti s nařízením Vlády ČR. Konání soutěží, akcí a táboru je stále v řešení.

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020 se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních :

Všechny níže uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.

PO očima dětí a mládeže

Vyhodnocení okresních kol proběhne do 25. 9. 2020 se zasláním prací na KSH do 30. 9. 2020. Vyhodnocení krajských kol proběhne do 23. 10. 2020 se zasláním prací na Kancelář SH ČMS do 30. 10. 2020. ÚORP vyhodnotí práce do 11. 11. 2020 a slavnostní předání cen vítězům proběhne v CHH Přibyslav 27. 11. 2020.

MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS a jiné hasičské soutěže

Bez náhrady se v roce 2020 ruší základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen. Bez náhrady se ruší MČR PS, dorostu a hry Plamen.
Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
Ve hře Plamen a dorosteneckých kategoriích se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020.
Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu je možné od 12. 5. 2020 konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže.
Termíny dalších celostátních akcí budou upřesněny v návaznosti na jednání ÚORM a ÚORHS s organizátory akcí.

MČR v CTIF a MČR v TFA

MČR v CTIF se uskuteční dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové nad Labem. PodmínkyMČR v CTIF a MČR v TFA

MČR v CTIF se uskuteční dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové nad Labem. Podmínky soutěže budou v předstihu vydány v propozicích.
MČR v disciplínách TFA se uskuteční v náhradním termínu 10. 10. 2020 ve Svitavách. Krajské nominační soutěže se mohou uskutečnit do 18. 9. 2020 dle schváleného materiálu „Informace k MČR v TFA 2020 pro VV KSH ČMS“.

Letní tábory, letní školy

V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Udělení titulu Zasloužilý hasič

Udělení Titulů Zasloužilý hasič se bude konat v termínech 2. – 5. 11. 2020 v CHH Přibyslav.

Univerzita dobrovolného hasiče

Do ukončení celého běhu UDH schází dvě víkendová soustředění. Jedno soustředění se nahradí formou seminární práce na určité téma a jedno se uskuteční v měsíci září 2020.V listopadu 2020 proběhne dle plánu promoce všech absolventů UDH v aule VŠB TU Ostrava.

Jednání Shromáždění starostů OSH, Výkonných výborů, odborných rad a různých školení a porad

Jednání odborných rad je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
Jednání vedení a Výkonných výborů je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
Školení a další porady mohou začít dle počtu osob přítomných na těchto akcích od 12. 5. 2020

1. sjezd SH ČMS – předpokládané termíny

Shromáždění delegátů sborů se uskuteční v termínu 26. 7. – 28. 9. 2020.
Shromáždění delegátů okresů se uskuteční v termínu 26. 9. – 25. 10. 2020.
Shromáždění starostů OSH pro svolání VI. sjezdu SH ČMS proběhne dne 25. 7. 2020
Shromáždění starostů OSH pro schválení dokumentů k VI. sjezdu proběhne dne 7. 11. 2020
sjezd SH ČMS se uskuteční 12. 12. 2020 v Brně.

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže, mezinárodní centrální akce

Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže a akce se ruší do odvolání.
Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích může být započata ode dne 12. 5. 2020.

Komentáře