Hornické muzeum zpřístupnilo veřejnosti další část březohorského podzemí

Při jarním Dni s permoníky vláček končil ještě před vjezdem do Ševčínské dopravní štoly.

PŘÍBRAM – V rámci programu letošní Prokopské pouti otevřelo Hornické muzeum Příbram pro veřejnost další část příbramského podzemí. Konkrétně se podařilo zprovoznit Ševčínskou dopravní štolu.

Jedná se o historické důlní dílo vybudované po roce 1884, které sloužilo k přepravě rudy z areálu Ševčínského dolu na důl Vojtěch, protože Ševčínský důl neměl svou úpravnu. „Provoz dopravní štoly ale skončil už v roce 1910. Nám se nejprve podařilo obnovit drážní těleso, které je dlouhé 400 metrů, po té i samotnou štolu a na závěr na druhé straně udělat točnu v místě bývalé úpravy rud,“ říká ředitel muzea Josef Velfl.

Bývalá úprava vznikla v letech 1928 a 1929 a ve své době se jednalo o nejmodernější provoz v rámci tehdejšího Československa a byla to i tehdy největší investiční akce republiky v podmínkách rudného hornictví. „Není žádným tajemstvím, že svou zásluhu na tom měl i prezident Masaryk, který na Březové Hory zavítal v roce 1920 a ta úprava tu stále do nedávna a nyní je v těch místech lesopark,“ připomíná Velfl s tím, že v nejbližší době bude právě doplněný informačními panely o historii úpravy a jejího okolí.

Komentáře