Hlavní tah Bohutínem je opět průjezdný

Bohutín. Foto: ŘSD

BOHUTÍN – Ředitelství silnic a dálnic uvedlo v režimu předčasného užívání stavby do provozu 1663 metrů silnice I/18 na průtahu Bohutínem. Oprava trvala od začátku letošního září.

Mimo konstrukčních vrstev vozovky se pracovalo na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. „V rámci vodohospodářských objektů byla řešena i přeložka vodovodu, který byla v kolizi s plánovanou novou opěrnou zdí komunikace délky necelých 100 metrů. Součástí opravy byla také stavba nového rámového propustku v místě stávajícího a již po stavební stránce nevyhovujícího objektu,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD.

Dokončovací práce budou probíhat ještě na jaře příštího a pokud je bude nutné provádět přímo ze silnice, bude se realizovat již v rámci lokálního a krátkodobého omezení provozu na silnici I. třídy.

Komentáře