Příbram zítra uzavře dvě školky. Chybí personál

Ilustrační foto, Mateřská školka v Jungmannově ulici.

PŘÍBRAM – Podle nařízení vlády ČR jsou od dnešního dne uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Z celoplošného uzavírání škol byly vyjmuty mateřské školy, jejichž uzavření je v kompetenci zřizovatele, tedy města.

Na základě bleskového sběru dat byla dnes vyhodnocována nutnost přerušení provozu mateřských škol a dětských skupin. Jednalo by se o rozhodnutí, jdoucí nad rámec ministerských a vládních nařízení a je plně v kompetenci města jako zřizovatele.

„Po vyhodnocení situace jsme rozhodli mateřské školy a zařízení Dětských skupin CSZS prozatím neuzavírat s výjimkou dvou zařízení, a to MŠ Kličkova vila a MŠ Jungmannova 91, které se potýkají s vysokou absencí pedagogického i nepedagogického personálu. Tyto mateřské školy budou uzavřeny od čtvrtka 12. března do odvolání,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka. 

Zároveň vedení města přidává výzvu pro rodiče, aby v případě že mají tu možnost, ponechali své děti doma a nevodili je do zařízení kolektivního typu. Vynechte, prosím, i volnočasové aktivity, při kterých dochází ke kontaktu většího počtu osob. Obdobně se vyjadřuje i Krajská hygienická stanice, se kterou jsme v kontaktu.

„Situaci i nadále vyhodnocujeme. O plošném uzavření MŠ můžeme na základě zjištěných dat kdykoliv rozhodnout. V současné době však není uzavření zcela nutné. Zároveň jsme v kontaktu s ostatními městy Středočeského kraje, se kterými situaci konzultujeme,“ doplnila informace místostarostka Zorka Brožíková.

Mateřské školy maximalizují hygienická opatření a jsou neustále v kontaktu se zřizovatelem. Situaci každým okamžikem vyhodnocujeme v zájmu bezpečí našeho obyvatelstva.

 

Komentáře