Hlasování o veřejně prospěšných projektech startuje

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Město letos poprvé vyčlenilo částku milión korun na veřejně prospěšné projekty navrhovatelů z řad veřejnosti. V následujících týdnech občané svými hlasy rozhodnou, které z 31 přijatých návrhů od veřejnosti radnice zrealizuje. Hlasování o návrzích se uskuteční od 1. června a potrvá do půlnoci 22. června.

Hlasovat se bude elektronicky, systémem založeném na principu více hlasů. Ten umožňuje hlasujícím detailněji vyjádřit své preference. „Díky plusovým hlasům dochází k překryvu preferencí a je nacházena skupinová shoda a nejširší konsensus. Minusový hlas je pak doplňkem, který pomáhá odkrývat kontroverze,“ uvedla k systému hlasování vedoucí kanceláře města Zuzana Kučerová.

Od začátku roku se sešlo 40 návrhů od veřejnosti. „Náměty byly během února veřejně diskutovány a projednány. V březnu a dubnu následovalo posouzení proveditelnosti zodpovědnými odbory městského úřadu a příspěvkovými organizacemi města,“ vysvětluje dále Kučerová. Mezi návrhy se ale našly také investice, které nesplňují pravidla participativního rozpočtu, nejsou například navrženy na majetku města nebo mnohonásobně převyšují daný rozpočet.

Z předložených návrhů vyplývá, že se obyvatelé Příbrami zajímají o veřejný prostor, mají k němu vztah a chtějí ho aktivně zlepšovat. „Obzvlášť rodiče by byli rádi se svými malými dětmi venku a měli pro ně nějakou hrací zónu v místě, kde bydlí,“ zmiňuje a doplňuje, že mezi tyto „zážitkové“ návrhy patří např. oživení starého hřiště takzvaným parkurovým hřištěm, vyhlídka ve svatohorském sadu nebo rosárium na Hořejší Oboře. Tématem byly i přeměny vyšlapaných stezek, opravy chodníků a parkovací místa.

Všechny návrhy, o kterých bude moci veřejnost hlasovat, si lze detailně prohlédnout na webových stránkách spolecne.pribram.eu, kde také najdete kompletní informace o projektu a o systému hlasování.

Komentáře