Historicky první Ceny města Příbram byly o víkendu předány jejich držitelům

Bývalá ředitelka Galerie Františka Drtikola Hana Ročńáková přebíra cenu z rukou starosty Příbrami. Foto: Martin Andrle

PŘÍBRAM – Město se loni rozhodlo začít učelovat ocenění „Cena města Příbram“, první tři ocenění si jí převzali o prvním červnovém víkendu v rámci ti koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Opereta – Gala. O jejich nominace se postarala veřejnost, z nominovaných pak tři vítěze vybrala sestavená komise. Laureáty Ceny města Příbrami za rok 2021 jsou Hana Ročňáková, Josef Velfl a Antonín Dvořák III. (in memoriam).

Příbram tak oceňuje práci těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj města, či přispěli tak k šíření jejího dobrého jména. Prakticky stejný nápad už několik let funguje v sousední Dobříši. Před několika lety pak podobně v rámci dnes již neexistující akce Krasohledění oceňovalo osobnosti především z oblasti kultury také Divadlo A. Dvořáka ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy a Galerií Františka Drtikola. Nyní bylo celkem podáno 78 návrhů, z čehož vzešlo 33 jmen. Z těch pak komise vybrala tří vítěze.

Hana Ročňáková.

Bývalé ředitelce Galerie Františka Drtikola Haně Ročňákové bylo ocenění uděleno za celoživotní práci v příbramské kultuře, především v oblasti prezentace výtvarného umění. Hana Ročňáková se podílela na vybudování Galerie Františka Drtikola, která svojí bohatou nabídkou výstav a dalších akcí oslovila širokou veřejnost a získala renomé také v odborných kruzích.

Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl

Historik Josef Velfl získal Cenu města Příbrami za celoživotní dílo v oboru muzejnictví, příkladnou péči o historický odkaz města a úsilí věnované záchraně hornických památek. Svojí vědeckou a publikační činností v oblasti hornictví, hutnictví, historie Příbramska, válečných dějin a odbojového hnutí se významně zasazuje o zviditelnění města a širokého okolí.

 

Foto: Pavlína Svobodová

Antonínu Dvořákovi III. bylo ocenění uděleno in memoriam za obětavou mnoholetou péči o odkaz a prezentaci díla Antonína Dvořáka s důrazem na jeho spojení s příbramským krajem. Osobnost Antonína Dvořáka III. ovlivnila vztah mnoha lidí k hudbě celosvětově známého skladatele a přispěla k existenci mezinárodně uznávaných projektů. Ocenění převzal jeho syn Petr Dvořák.

„Byl to nádherný kulturní večer. Dokonce i počasí se umoudřilo a dopřálo nám nerušený zážitek. Oceněným ještě jednou blahopřeji a organizátorům HFAD v čele s paní ředitelkou Dědičík Houškovou děkuji za umožnění předání cen. Už teď se těšíme na příští rok, kdy cenu obdrží další významné příbramské osobnosti,“ uvedl po koncertu starosta města Jan Konvalinka.

Příbram bude i nadále oceňovat osobnosti, které svojí poctivou a usilovnou prací mění tvář města k lepšímu. Nominace na Cenu města Příbrami 2022 bude možné podávat již v listopadu tohoto roku.

Naposledy byla ocenění předávána příbramským osobnostem v roce 2016 v rámci oslav 800. výročí první písemné zmínky o městě. Tehdy se jednalo o pamětní medaile.

Komentáře