Hailova ulice stále neprůjezdná

Foto: Václav Keberdle

PŘÍBRAM – Ani týden po zřícení střechy budovy bývalé spořitelny, není Hailova ulice, v níž dům stojí, průjezdná. Začalo odstraňování suti, byly provedeny první statické posudky, z důvodu bezpečnosti, ale zatím Hailova ulice zůstane uzavřena.

Dopravně bezpečnostní opatření v Hailově ulic byla přijata bezprostředně po údálosti, neboť nebylo jisté, zda nedojde k sesunu čelní strany budovy. „S vlastníkem objektu jsme od prvních okamžiků v kontaktu. Dohoda je jasná: aby situace co nejméně komplikovala život ve městě, budou odklízecí a zabezpečovací práce probíhat co nejrychleji. Stavbu zároveň posoudil další statik a na základě jeho posudku projektanti zpracují postup zpevnění a provázání zbylých částí domu s čelní stěnou. To jsou informace, které máme jako město k dispozici,“ říká starosta Příbram Jan Konvalinka.

Hailova ulice bude tedy ještě po blíže neurčenou dobu pro dopravu uzavřena, aby případné otřesy neporušily zbytky domu před jeho zpevněním.

Komentáře