Galerii povede nositel jména partnerského města

Nový ředitel příbramské galerie Jan Freiberg. Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Po více než patnácti letech z pozice ředitelky Galerie Františka Drtikola odchází do důchodu Hana Ročňáková, která byla doslova její duší. Ve funkci ji nahradí Jan Freiberg, jehož příjmení trochu symbolicky odkazuje na významné partnerské město Příbrami v sousedním Německu.

„Hana Ročňáková je člověkem, který Příbram v oblasti kultury pozvedl. Díky ní je Galerie Františka Drtikola známa napříč celou republikou. Pro Příbram zajistila vždy takové výstavy, které přitáhly návštěvníky všech věkových skupin. Prohlédnout jsme si mohli díla předních českých osobností výtvarného umění, skvělé snímky významných fotografů, stejně jako práce dětí místních škol. Za zmínku zcela jistě stojí projekt Czech Press Photo, kde jsme po výstavě v Praze měli jako jediní možnost tuto výstavu zhlédnout v celém jejím rozsahu. Skvělé byly také interaktivní výstavy, jež si užívaly celé rodiny. Je mi líto, že paní Hana Ročňáková odchází. Za její práci je mou povinností jí poděkovat a vyjádřit maximální uznání,“ řekl starosta města Jan Konvalinka.

Na obsazení místa ředitele galerie vyhlásilo město výběrové řízení, do kterého se přihlásilo téměř dvacet uchazečů. Ne všichni ovšem splňovali podmínky pro vedení této organizace. „Z výběrového řízení jako ředitel galerie vzešel Jan Freiberg, který se umění věnuje řadu let. Úsměvné je, že byl vybrán uchazeč se jménem našeho partnerského města. Jan Freiberg je do funkce jmenován s účinností od 1. prosince,“ dodal Jan Konvalinka.

Nový ředitel by po uvedení do funkce a zapracování také představit svou vizi, jakým směrem se bude příbramská galerie pod jeho vedením ubírat. Navázat a především udržet vysokou úroveň Galerie Františka Drtikola nastavenou právě vynikající prací Hany Ročňákové bude zcela určitě nesnadné.

Jan Freiberg je kurátorem současného umění. Pracoval v Galerii Klatovy / Klenová (2002-2010), inicioval vznik sdružení Oživme si Strakonice (2012-2014), které rozvíjelo veřejný prostor Strakonic prostřednictvím architektonických a uměleckých workshopů. Založil Galerii Na shledanou ve Volyni (2010-2019), kde připravil na několik desítek výstav a uměleckých intervencí, redakčně vedl Noviny Na shledanou. Zajímá ho dopad kultury a umění na veřejný život a role virtuální a rozšířené reality v současném umění. Jako kurátor se věnuje rovněž fotografii. Má rád staré sady a ve volném čase se baví sportovní lukostřelbou. Žije v Praze.

Komentáře