Fotogalerie: Tradičním průvodem začala Tříkrálová sbírka

PŘÍBRAM – Tradiční průvod Tří králů prošel historickým centrem města v neděli 5. ledna za tradičně velkého zájmu veřejnosti. Kašpar, Melichar a Baltazar na velbloudech vyrazili v 16 hodin od radnice přes Jiráskovy sady a Pražskou ulici na náměstí T.G.M., aby uvítali malého Ježíška.

Součástí tříkrálového průvodu je charitativní tříkrálová sbírka. Kasičky jsou označeny logem Farní charity a razítkem Městského úřadu Příbram. Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je vybaven kartičkou se jménem a číslem, jež se shoduje s číslem kasičky. Dvě třetiny vybraných prostředků zůstane pro příbramskou Farní charitu a budou použity na nákup vozu pro dopravu pečovatelky ke klientům pečovatelské služby.

Komentáře