FOTOGALERIE: Příbramští školáci a učitelé vystoupili na mezinárodním festivalu Mene Tekel

Dějepisář ze ZŠ Jiráskovy sady Jan Liška promluvil o bývalém žákovi školy a politickém vězni Janu Baptistovi Bártovi. Foto: archiv školy

PŘÍBRAM/PRAHA – Spolku Dcery 50. let byl vyhrazený 28. únor pro vytvoření programu pro školy a veřejnost s tématem „Pronásledování rodin v době nesvobody“. Současná předsedkyně spolku Dagmar Moravcová, která pracuje jako statutární zástupce ředitele ZŠ Jiráskovy sady, připravila program ve spolupráci se svými kolegy a se žáky školy. Při jeho sestavování vzniklo motto: „Nesvoboda rodí svobodu ducha“.

Oslovila jsem kolegu Jana Lišku, nadšeného učitele dějepisu, badatele a historika a zároveň bývalého kolegu Vladimíra Heráka, bývalého kolegu, hudebníka, výtvarníka a současného pedagoga základní školy ve Školní ulici v Příbrami, kteří celkem nadšeně souhlasili s tím, že společně vytvoříme program zabývající se historií padesátých let s tématikou pronásledování tzv. nepřátel státu v době totalitního režimu po roce 1948. Tato problematika je v dnešní době považována za jednu ze stěžejních témat výuky novodobé historie ve školách všech typů. Obzvláště v době, kdy je třeba utvářet paměť národa, aby měl národ i budoucnost, protože bez minulosti nemůže být budoucnost.

Program byl koncipovaný v krátkých sekvencích a jeho součástí byly přímé vstupy dcer politických vězňů padesátých let se svými osudy z let politické perzekuce a pronásledování příslušníky StB. Jan Liška prezentoval projekt o knězi Bártovi, který zpracoval se žáky základní školy v Jiráskových sadech, za podpory dotace města Příbrami, o politickém vězni, který ve vězení pomáhal přežít otcům mnoha rodin. 

Program doprovázely vstupy pěveckého sboru Jásan ze základní školy ve Školní ulici v Příbrami. Žáci zazpívali písně, které zněly na Václavském náměstí v Praze v roce 1989 a také židovské písně, protože jsou nedílnou součástí tématu perzekuce a pronásledování rodin z důvodu jejich původu, což se rovněž neslučuje s pojetím demokracie.

Nevšední, ale i velmi emočně působivé bylo autorské čtení z knih spisovatele Lubomíra Vejražky, který četl úryvky ze svých knih společně s Janou Schneiderovou ze školy v Jiráskových sadech. Knihy Zrezivělé dětství, Nezhojené rány národa a Jizvy zůstávají jsou svědectvím naší nedávné historie skutečně tak, jak se odehrála a určitě patří mezi ty zdroje, které by se měly ve výuce dějin využívat,

Program měl velký úspěch u publika a rovněž se dovídáme z různých zdrojů, že se jeho „sláva“ šíří i v rámci republiky. Chtěli bychom program nabídnout v menším rozsahu i školám v příbramském regionu, s cílem přiblížit žákům reálnými projekty a přímými vzpomínkami novodobé dějiny.

Dagmar Moravcová

předsedkyně spolku Dcery 50. let

Komentáře