Ekologické centrum Orlov dostane příspěvěk na Příběh pravěku

Dům Natura.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení celkem 55 žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a programu na enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Mezi žadatele kraj rozdělí bezmála třicet milionů korun.  

Z Fondu životního prostředí a zemědělství chce kraj vyplatit více než 22,23 milionů korun a podpořit tak celkem osmadvacet projektů. „Nejčastěji budeme vyplácet částku jeden milion korun, a to na rekonstrukce a revitalizace rybníků a menších vodních nádrží. Také podpoříme například výstavbu tůní v Líšnici u Prahy nebo v meandru Šternberského potoka ve Slaném – Kvíci,“ uvádí Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a pokračuje: „Opatřeními dokážeme lépe zadržovat vodu v krajině a zabránit tak obecně nežádoucímu vysušování.“

Dalších sedm milionů korun Středočeský kraj rozdělí z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Dotaci dostane sedmadvacet žadatelů. „V tomto případě chce kraj například pěti sty tisíci korun podpořit II. etapu projektu Národního geoparku Barrandien: Příběhy pravěku – Jedno velké dobrodružství, které připravilo Ekologické centrum Orlov. Dále pak Národní kolo 50. ročníku soutěže Zlatý list a to částkou 466 tisíc korun anebo vybudování Lesního centra pro Environmentální vzdělávání a výchovu dětí základní a mateřské školy v Kojeticích. Sem chce kraj investovat 450 tisíc korun,“ jmenuje Jana Skopalíková.

Zelenou dotacím musí dát ještě zastupitelstvo.

Komentáře