Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nevyhovuje požárním normám, zjistili hasiči

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Ze souhrnné zprávy z kontrol Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje zaměřených na domy s pečovatelskou službou vyplývá, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti. Navíc je podle této zprávy budova už od roku 1982 užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Vedení města hledá východisko, jak situaci řešit. Rada města se bude situací zabývat 20. listopadu.

Pokud by však i do budoucna měla být tato pětipatrová budova užívána v režimu domova s pečovatelskou službou, podle požadavků hasičů by musela mít navíc evakuační výtah a také splňovat další zvláštní požadavky na únikové cesty. Vstupní dveře do bytů by současně musely splňovat podmínku protipožární i kouřotěsnou. Žádná z těchto podmínek v současné chvíli splněna není. Navíc chybí požární klapky a jiná technická zařízení jako je například elektrická požární signalizace.

„Vzhledem k těmto přísným požadavkům hasičů bychom byli nuceni provést náročné stavební úpravy a rekonstrukce, které by musely odpovídat všem požadovaným normám pro provoz zdravotnického zařízení. To by samozřejmě vyžadovalo obří investiční náklady,“ vysvětluje starosta Jindřich Vařeka s tím, že momentálně se všechny zúčastněné složky snaží najít řešení. „Pro zajištění podmínek v případě provozu pečovatelské služby v této budově byla HZS stanovena lhůta pro provedení požadovaných úprav do tří let,“ doplnil.

Komentáře