Dopravu na Strakonické komplikují opravy povrchu

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v opravách povrchu a odvodnění na silnici I/4 mezi Milínem a Chrašticemi.

„Opravili jsme již 3,5 úseků z 5 plánovaných a i přes nepřízeň počasí, zejména při pokládce asfaltových vrstev, se nám daří držet práce v souladu s harmonogramem. Momentálně se pracuje na 4. úseku v rámci plánované etapy 1-2 od odbočky ze silnice I/4 na Rtišovice směrem k již opravenému úseku u Životic,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Dopravu na silnici I/4 mezi D4 u Hájů a hranicí Středočeského kraje u obce Lety však komplikují i přípravné práce před zahájením výstavby D4, k jejichž předpokládanému zahájení by mělo dojít v červnu a kontinuálně probíhající velkoplošné výspravy asfaltových hutněných vrstev. „Řidiči při průjezdu tímto úsekem musí i nadále počítat s časovým zdržením,“ dodává Buček.

Komentáře