Dobrovolníci pro práci v centrech na pomoc Ukrajině se mohou registrovat online

Foto: Eva Švehlová

STŘEDNÍ ČECHY – Nový registrační systém pro dobrovolníky, kteří mohou pomoci v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), spouští Středočeský kraj ve spolupráci s neziskovou iniciativou Vlna pomoci.

Lidé, kteří mohou pomoci v centrech v Příbrami, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi s tlumočením nebo organizací se mohou nově registrovat na adrese:

https://pomahame.stredoceskykraj.cz

Zájemci o dobrovolnickou činnost zde vyplní dotazník a rovnou se budou hlásit na konkrétní časy do konkrétního KACPU. Databáze je otevřena pro dobrovolníky se zkušenostmi s administrativní prací, tlumočníky do ukrajinštiny případně ruštiny a dobrovolníky, kteří jsou schopni pomoci s organizací a technickým zajištěním koordinátorům center na místě.

„Máme obrovský zájem o pomoc v našich centrech. Od pátku, kdy jsme vydali prosbu o pomoc se nám sešla téměř tisícovka nabídek pomoci. Aby bylo možné vše lépe koordinovat a plánovat, vytvořili jsme ve spolupráci s iniciativou Vlna pomoci registrační aplikaci, která vše zrychlí a usnadní. V této chvíli postrádáme hlavně tlumočníky do ukrajinštiny, případně ruštiny.  Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojují do pomoci ukrajinským uprchlíkům,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška.

Aktuálně má kraj zřízena čtyři KACPU:

Příbram – Kulturní dům, adresa: Legionářů 400, nonstop

Kutná Hora – Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje, adresa: Kremnická 239/7, nonstop

Mladá Boleslav – ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 adresa: 17. listopadu 1325, nonstop

Praha – Kongresové centrum Praha, adresa: 5. května, 1640/65, nonstop

Pro zájemce o dobrovolnictví v Kongresovém centru je zřízen samostatný web: https://pomahamepraze.sinch.cz.

Pro souhrnný přehled všech dobrovolnických aktivit v rámci ČR slouží hlavní portál www.vlnapomoci.cz

KACPU poskytují: kontaktní místo, pomoc s registrací, ubytováním, vyřízením zdravotního pojištění, pracovními povoleními či sociálními dávkami, urgentní psychologickou či lékařskou pomoc.

Komentáře