Kamery budou sledovat hustotu dopravy

Milínská ulice.

PŘÍBRAM – Na přelomu října a listopadu se v Příbrami uskuteční dopravní průzkum hustoty dopravy v souvislosti s přípravou generelů dopravy a parkování. Na některých páteřních komunikacích města proto v následujících dnech budou umístěny kamery zaznamenávající pohyby dopravy.

Bude se to týkat například Milínské, Hájecké, Evropské, Žežické, Balbínovy, Mixovy, Rožmitálské nebo Školní ulice. Kamery budou také na některých křižovatkách. „Generel dopravy a parkování ve městě jsou strategické dokumenty, které mají za hlavní cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí, a tím také přispět ke zlepšení kvality života v našem městě,“ říká Denisa Kotková, koordinátorka městské mobility městského úřadu.

Výsledkem bude návrh co nejúčinnějšího a ekonomického pokrytí území města dopravní obsluhou a na základě projednaného dokumentu vznikne následně akční plán, což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy města.

Komentáře