Do úterý je možné opět zažádat o půjčku od města

PŘÍBRAM  –  Město vyhlásilo druhé kolo výběrového řízení na poskytování zápůjček na vnitřní i vnější úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu nemovitých věcí ve vlastnictví města. Lhůta pro podávání žádostí trvá do úterý 13. srpna. Výběrové řízení podaných žádostí se uskuteční následující den.

Peníze z fondu Fondu zápůjček města Příbram (FOZ) mohou žadatelé použít na financování výdajů přímo souvisejících s obnovou rodinných domů, bytů a ostatních nemovitých věcí či majetku bezprostředně souvisejícího s údržbou těchto nemovitých věcí na území města, a to v zájmu zlepšování úrovně bydlení ve městě, životního prostředí, vzhledu města a zvelebování majetku města podle stanovených pravidel a podmínek z fondu. „Peníze tak lze použít například na opravu či technické zhodnocení rodinných domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob. Podmínkou ale je, že se nachází na území města, žadatel v tomto rodinném domě či bytě skutečně bydlí a doloží jeho vlastnictví,“ připomněla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Další možností je využití na opravu, údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě smluvního vztahu s městem a třetí možností je na jiné výdaje, které mají bezprostřední souvislost s předchozími body, jako například výdaje na zakoupení movitých věcí nutných k údržbě nemovité věci. „Zápůjčku lze využít i na předfinancování výměny kotlů v rámci právě probíhající kotlíkové dotace,“ dodala tisková mluvčí města.

Komentáře