Děti ze ZŠ Bratří Čapků zasadily štěp lidické hrušně

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Vyhlazení Lidic prostřednictvím odkazu lidické hrušně, jediného stromu, který přežil likvidaci obce nacisty. Na pozemku školy zasadili její žáci štěp lidické hrušně, který pochází z onoho památného stromu v Lidicích.

Zasazení stromu se uskutečnilo v rámci projektového dne žáků ze základní školy v ulici Bratří Čapků, který se věnoval se událostem 2. světové války, kdy byla 10. června 1942 obec Lidice vyhlazena nacisty v období heydrichiády. Součástí celodenního programu byla i beseda se členy Občanského sdružení Lidice Antonínem Nešporem, Miroslavem Kalibou a Vlastimilem Šustrem v knihovně školy. Historii lidické hrušně, dětem a učitelům představil Antonín Nešpor, syn Anny Nešporové, jedné z lidických žen, kterým se podařilo přežít jak masakr v Lidicích, tak i pobyt v koncentračním táboře Ravensbrück.

Komentáře