Ústavní soud dal za pravdu ministerstvu, které odmítlo plošné posunutí nočního klidu v Příbrami

Příčinou sporu je prodloužení provozu restauračních zahrádek v letních měsících o hodinu.

PŘÍBRAM – Dlouho očekávaný nález Ústavního soudu potvrdil, že doba nočního klidu v městě Příbram nemůže být zkrácena na základě obecné výjimky bez mimořádného důvodu v podobě konané akce. Tímto rozhodnutím Ústavního soudu byl zrušen článek 3, odstavec 2, bod první Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu č. 1/2022, který umožňoval posunutí doby nočního klidu v pátek a sobotu o jednu hodinu.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu byla schválena zastupiteli města Příbram poprvé v roce 2021. Na základě této vyhlášky byla v letních prázdninách doba nočního klidu ve vymezené dny, tedy v pátek a sobotu, posunuta z 22:00 na 23:00 hodin. Tento posun měl podpořit komunitní život ve městě a umožnit lidem setkávat se a posedávat déle, například na předzahrádkách.

Stejný postup přijali zastupitelé i v roce 2022, avšak Ministerstvo vnitra napadlo správnost této vyhlášky, konkrétně článku 3, odstavce 2, bodu prvního. To vedlo k pozastavení ustanovení tohoto článku a předání věci Ústavnímu soudu s návrhem na jeho zrušení. Ústavní soud svým nálezem potvrdil, že postup Ministerstva vnitra byl správný a ustanovení umožňující posunutí doby nočního klidu bylo zrušeno.

Starosta města Příbram, Jan Konvalinka, komentoval rozhodnutí Ústavního soudu slovy: „O rozhodnutí Ústavního soudu jsme informováni. Zatím nemáme k dispozici text odůvodnění rozhodnutí, proto se vyjádřím jen krátce. Podstatné na celé věci je to, že existuje platný verdikt, kterým se mohou řídit jak obce, tak Ministerstvo vnitra. Je dobré, že se ‚prošlapala‘ cesta a vznikl model rozhodování. Pro Příbram se pro letošek nic nemění, neboť letošní verze vyhlášky již sporné ustanovení neobsahovala. Trochu mě mrzí, že samosprávy nemají více autonomie v nastavování obecně závazných vyhlášek. Třeba se to v budoucnu změní.“

Rozhodnutí Ústavního soudu znamená, že město pro letošek nemusí provádět žádné změny, protože aktuální verze obecně závazné vyhlášky o nočním klidu neobsahuje sporné ustanovení. Nicméně, starosta vyjádřil naději, že v budoucnu budou mít samosprávy větší autonomii při nastavování podobných vyhlášek.

Komentáře