Čtrnáct středních škol by mělo získat zázemí pro venkovní výuku, mezi nimi i jedna v Příbrami

STREDOCESKY KRAJ – Celkem ve čtrnácti středočeských středních školách vytvoří nebo alespoň zlepší podmínky pro venkovní výuku zaměřenou zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Tyto projekty vyjdou celkem na 7,335 milionů korun.

Projekty budou zařazeny do výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí, která je zaměřena mj. na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. „Školy však nemají v případě realizace vlastní prostředky na spolufinancování a předfinancování projektů. Tyto prostředky proto kraj poskytne ze Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů,“ uvedl radní pro oblast školství Prof. MUDr. Zdeněk Seidl.

Předfinancování pak bude školami vráceno Středočeskému kraji nejpozději do 30 dnů poté, co školy obdrží dotaci od Státního fondu životního prostředí, nejpozději však do 30. 6. 2023

Projektové záměry škol zřizovaných Středočeským krajem do výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí

 

Škola

Projektový záměr

Celkové náklady (Kč)

Dotace (Kč)

Spolufinancování (Kč)

Předfin. z rozpočtu Stč. kraje (Kč)

 z rozpočtu Stč. kraje

z prostř. školy

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, p. o. Učíme se v přírodě – park Neuberk

588 000,00

499 800,00

88 200,00

0,00

499 800,00

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, p. o. Přírodní zahrada ČZA Mělník

588 000,00

499 800,00

88 200,00

0,00

499 800,00

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou VYJDI VEN!

575 000,00

488 750,00

86 250,00

0,00

488 750,00

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Zázemí pro venkovní výuku a ekologickou výchovu na GFP Neratovice

489 000,00

415 650,00

73 350,00

0,00

415 650,00

Gymnázium Jana Palacha, Mělník Přírodní zahrada dokořán

474 980,00

403 733,00

71 247,00

0,00

403 733,00

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs n. L. – St. Boleslav Přeměna školní zahrady Gymnázia J. S. Machara na venkovní komunitně-vzdělávací centrum

540 000,00

459 000,00

81 000,00

0,00

459 000,00

Integrovaná střední škola technická Mělník, p. o. Vytvoření podmínek pro venkovní výuku v areálu ISŠT Mělník

628 235,00

499 999,75

88 235,25

40 000,00

499 999,75

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Přírodní zahrada Příbram

550 641,96

435 133,67

76 788,29

38 720,00

435 133,67

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát Přírodní zahrady – Vodní a mokřadní biotop

420 000,00

357 000,00

63 000,00

0,00

357 000,00

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí Učení v přírodě

432 700,00

367 795,00

64 905,00

0,00

367 795,00

Střední odborné učiliště, Sedlčany Komplexní řešení úpravy školní zahrady pro SOU, Sedlčany

639 235,00

498 299,75

87 935,25

53 000,00

498 299,75

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, p. o. Přírodní zahrada SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník

489 860,00

416 381,00

73 479,00

0,00

416 381,00

Střední zemědělská škola, Čáslav Revitalizace výukové zahrady SZeŠ Čáslav

570 000,00

484 500,00

85 500,00

0,00

484 500,00

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice Výuka na školní zahradě

350 000,00

255 000,00

45 000,00

50 000,00

255 000,00

CELKEM

7 335 652

6 080 842

1 073 089

181 720

6 080 842

 

Komentáře