Blíží se termín splatnosti poplatků za odpady a psy. Složenky se letos nedočkáte

PŘÍBRAM – Poslední březnový den je v Příbrami každoročně termínem splatnosti místních poplatků za odpady a psy, stejně je tomu i letos. Nicméně, pokud čekáte, až vám přijde složenka s částkou poplatku za svoz odpadu nebo za psa, tak se letos nedočkáte.

Od letošního roku totiž nebudou vydávány samolepky na popelnice a barevné polepky s určením roku na psí známky. Zároveň se upouští od rozesílání papírových složenek, které byly u občanů často brány pouze jako upozornění na termín splatnosti. Nově mají občané možnost nechat si zasílat elektronickou složenku, která termín splatnosti připomene. V případě zájmu o zasílání elektronické složenky stačí poslat e-mail na adresu popelnice@pribram.eu, ve kterém stačí uvést jména, příjmení, data narození a trvalé adresy osob, za které má být poplatek uhrazen.

„Letos se poplatek za odpady nemění a zůstává ve stejné výši jako loni, tedy na částce 720 Kč za osobu a rok. Ke snížení poplatku pro letošní rok dochošlo u občanů nad 70 let, kteří nově zaplatí poloviční částku, tedy 360 Kč. Změněna není ani výše poplatku za psy,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Platby je možné provést několika způsoby:

  • Bezhotovostním převodem – u místního poplatku za komunální odpad je číslo účtu 1783-521689309/0800, u poplatku za psy je číslo účtu 60038-521689309/0800
  • Prostřednictvím Portálu občana na adrese portalobcana.pribram.eu (Moje závazky)
  • Hotovostně či platební kartou v pokladně MěÚ (Gen. R. Tesaříka 19) nebo poštovní poukázkou typu A

Pro poplatníky platí, že variabilní symbol platby zůstává stejný jako v minulých letech. Pokud si s tímto symbolem nejste jisti, můžete kontaktovat Odbor ekonomický MěÚ Příbram: tel. 318 402 241, 318 402 341, e-mail: popelnice@pribram.eu.

Komentáře