Kraj chce v následujících šesti letech investovat do podpory divadel 33 milionů korun

Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

STŘEDNÍ ČECHY/PŘÍBRAM – Středočeský kraj potvrdil svůj závazek podporovat kulturní scénu regionu prostřednictvím finančních dotací pro středočeská divadla. Radní totiž schválili  návrh Koncepce regionálních funkcí divadel na léta 2024–2030, který stanovuje přidělování dotací. Celkem 33 milionů korun by mělo být poskytnuto středočeským divadelním scénám v průběhu následujících šesti let. Každý rok by měla všechna divadla zřizovaná či zakládaná městy dostat zhruba 5,5 milionu korun.

Mezi tři divadla, která budou mít zajištěnou finanční podporu, patří příbramské Divadlo A. Dvořáka, Městské divadlo Mladá Boleslav a Divadlo Kladno. Tyto instituce by měly každý rok obdržet zhruba stejnou částku, aby mohly plánovat své aktivity a programy s jistotou.

Pečujeme o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jednou ze specifických potřeb je i potřeba kulturního života, který může být realizován například také participací na divadelní tvorbě. Návrh Koncepce, který jsme dnes na radě schválili, se zaměřuje na definici činností, kterými statutární divadla přispívají ke kulturnímu životu, k rozvoji a vizi jeho budoucnosti jako regionu s rostoucí kvalitou života a rostoucím počtem obyvatel,“ konstatuje Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a pokračuje: „Regionální funkce divadla spočívá především v emanaci a aktivizaci kulturního dění nejen v místě stálé domovské scény, ale v co možná nejširším dostupném geografickém i společenském okruhu.“

Podpora divadel má také za cíl zajistit dostupnost kvalitní umělecké produkce pro různé sociální skupiny a podporovat amatérské divadelní aktivity v regionu. Statutární divadla rovněž hrají významnou roli v reprezentaci Středočeského kraje a ve vztahu k divákům všech věkových skupin.

Plánovaná Koncepce regionálních funkcí divadel na léta 2024–2030 bude finančně kryta z rozpočtu kraje, pokud bude schválen odpovídající rozpočet každý rok.

Komentáře