Beseda se studenty z Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu na svatohorském gymnáziu

Foto: GPSH

PŘÍBRAM – Začátkem května zavítala na Gymnázium pod Svatou Horou v rámci projektu „Poznej můj domov“ skupina ruskojazyčných studentů z pražské jazykové školy Czech Prestige Natalie Gorbaněvské. Jedná se v podstatě o peer-to-peer program, mladí cizinci, kteří přijeli do České republiky studovat a aktuálně se učí česky, seznamují své vrstevníky s geografií, kulturou, společenskými poměry a reáliemi svých zemí.

Beseda byla určena pro studenty ruského jazyka ze svatohorského gymnázia a Obchodní akademie Příbram. Sešlo se jich více než šedesát. Během společně strávených téměř tří hodin se studenti dozvěděli mnoho zajímavých informací, které přispěly ke zbourání řady stereotypů. Prezentující se ve svých vystoupeních zaměřovali na různé aspekty života zemí, odkud pocházejí. Škála probíraných témat byla velmi široká.

I když se to na první pohled nemusí zdát příliš jasné, tento způsob výuky patří k nejvíce efektivním. Kromě praktického využití jazyka, které je u ruštiny na rozdíl od angličtiny poměrně omezené, jsou studenti nuceni využívat také své znalosti ze zeměpisu, dějepisu nebo společenských věd. Komunikace s vrstevníky, možnost poslouchat řeč rodilého mluvčího, či naopak slyšet, jak zní čeština s ruským přízvukem (a uvědomit si tak význam výslovnosti ve výuce jazyka) je pro zúčastněné neocenitelnou zkušeností.

Na připravené přednášky a besedu navázala volná diskuse všech žáků. O zájmu, který ve studentech svatohorského gymnázia tato akce vzbudila, svědčí i fakt, že s hosty okamžitě navázali kontakt i na sociálních sítích, a jejich komunikace tak pokračuje i nadále. Čeští studenti mohou pomoci svým zahraničním kolegům se zvládáním naší mateřštiny, na oplátku mohou počítat s jejich pomocí při studiu ruštiny.

Akci velmi pozitivně hodnotili také sami studenti Gymnázia pod Svatou Horou. „Beseda se mi velmi líbila. Měla jsem možnost se dozvědět spoustu věcí o hostujících zemích. Rozhodně to ve mně vzbudilo větší zájem o tyto země. Studenti byli moc příjemní a ochotně odpovídali na všechny naše dotazy. Vzhledem k tomu, že mluvili rusky i česky, jsme měli příležitost si procvičit i ruštinu. Rozhodně bych si tuto událost ráda zopakovala,“ řekla studentka gymnázia Lucie. Akce se líbila i její spolužačce Michaele, která ji hodnotila těmito slovy: „Na besedě bylo nejzajímavější to, že celá prezentace od studentů z Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny získala takovou specifickou atmosféru nejen tím, že byla prezentována ve většině v ruštině, ale také jejich trošku odlišným chováním a vyjadřováním. Určitě nám rozšířila obzory z hlediska geografie, jaké mají jednotlivé země tradice, kuchyni, systém vlády, ale také v dnešních možnostech studia jazyků. Vlastně mě hodně překvapilo, že si studenti z cizích zemí vybrali Českou republiku, jako místo svého budoucího vzdělávání. Prý je naše školství jedno z nejkvalitnějších na světě.“

Kladnou odezvu akce vyvolala také u studentů příbramské Obchodní akademie. Vítek uvedl: „Beseda se mi dost líbila. Zaujal mne obsah prezentací i výklad prezentujících. Ruský komentář byl trochu rychlejší, ale spolu s prezentací srozumitelný. Z českého výkladu jsem pochopil vše. Překvapilo mne, jak dobře studenti mluví česky. Ze všeho nejvíce mne zaujaly informace o zvyklostech a kultuře dané země. Kdybych měl známkovat, rozhodně by si všichni odnesli jedničku.“ Jako přínosnou a zajímavou hodnotil akci i Vítkův spolužák Vláďa: „Prezentace byly přeplněny zajímavými informacemi a starými zvyky, které se dnes už moc nedodržují. Jednu věc si budu pamatovat dlouho. Jde o korupci, která v rodných zemích studentů panuje. Všichni studenti-cizinci se shodli na tom, že pokud budou mít možnost, zůstanou v ČR a domů se nevrátí.“

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D

Gymnázium pod Svatou Horou

Komentáře