Armáda se zapojí do obnovy lesů po kalamitě

Ilustrační foto

ČR/BRDY – Vojáci v rámci podzimní výsadby pomohou s obnovou lesů po kůrovci, suchu a bořivých větrech ve všech čtyřech českých vojenských újezdech. Vyplývá to z aktuální dohody náčelníka generálního štábu AČR a ředitele Vojenských lesů a statků ČR.

„Chceme přispět ke zlepšení životního prostředí v České republice a pomoci našim partnerům z Vojenských lesů co nejrychleji obnovit stav přírody po rozsáhlých kalamitách z minulých let. Vojenské újezdy nejsou jen prostorem pro výcvik armády. Díky tomu, že se jim po desetiletí vyhýbal intenzivní civilizační rozvoj, jsou také domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů – lokalitami, které patří k nejvzácnějším přírodním celkům. Armáda si to uvědomuje a chce tímto krokem převzít spoluzodpovědnost za obnovu vzácné symbiózy vojska a přírody, kterou narušily v posledních letech klimatické změny,“ řekl náčelník generálního štábu AČR brigádní generál Aleš Opata.

Vojenské lesy a statky iniciativu armády vítají s tím, že nasazení vojáků bude pro ně mít i další přínosy, než je úspora nákladů na zalesnění, které v posledních letech kvůli kalamitě ročně stoupají do stamilionových částek.

„Ceníme si společensky zodpovědného postoje příslušníků ozbrojených sil. Díky jejich práci jde o fyzicky zdatné brigádníky, které můžeme využít k obnově lesních porostů v komplikovanějších podmínkách, kde například není možné nasadit strojovou techniku,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Obnova lesů s podporou armády by aktuálně měla proběhnout o víkendech ve všech čtyřech aktivních vojenských újezdech (VÚ) v republice.

„Výsadba a obnova lesa nebude prováděna na úkor výcviku. Pomoc lesníkům VLS bude realizována na principu dobrovolnosti,“ vysvětlil velitel pozemních sil AČR brigádní generál Ladislav Jung.

Vojáci se sázením stromů fakticky zapojí do probíhající přeměny druhové skladby lesů ve vojenských lokalitách z převažujících smrkových na druhově pestré lesy, které by měly lépe odolávat klimatickým změnám a zvýšit biodiverzitu těchto území.

„Do plánované obnovy lesů ve vojenských újezdech se zapojí příslušníci ozbrojených sil jak výsadbou nových dřevin, tak i přípravnými pracemi zalesnění, především úklidem klestu po kalamitních těžbách. VLS zajistí pracovní nástroje, sadební materiál a samozřejmě metodickou podporu. Zblízka tak uvidí, jak ve výcvikových prostorách probíhá v rámci obnovy transformace na druhově pestré lesy, které budou lépe odolávat výkyvům počasí“ uvedl výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Převážnou část letošní výsadby u VLS totiž tvoří stejně jako v minulých letech druhově pestrá směs dřevin, v níž převládají listnaté stromy – především buky, duby, javory, olše a lípy, ale také duby červené, jasany, habry, jilmy, osiky a třešně. „Listnáče“ tvoří v letošní výsadbě, která s pomocí armády na podzim bude finišovat, tři pětiny, dalších dvacet procent umělé obnovy pak budou reprezentovat borovice, modříny, jedle a douglasky. Smrk je zastoupen jen dvaceti procenty.

Druhové přeměna lesů u VLS postupně probíhá již 25 let, v posledních letech však díky kalamitě v daleko větším rozsahu. Jen v roce 2018 vojenské lesy vysadily 20 milionů sazenic dřevin, v loňském roce pak rekordních 23 milionů. Letos s pomocí příslušníků Armády ČR pak plánují lesníci VLS zalesnit bezmála dva tisíce hektarů 12,5 miliony stromků.

 

Komentáře