Ani v srpnu, ani v září, snad v říjnu, ale určitě v listopadu bude Milínská průjezdná, slibuje starosta

PŘÍBRAM – Ani v srpnu, ani v září, ale až snad v polovině října projedou alespoň zčásti auta po celé Milínské ulici. Jedná se tak o další odklad od původního termínu. Oprava vodohospodářského majetku města v této lokalitě je podmínkou pro plánovanou celkovou opravu této komunikace, kterou má provádět Ředitelství silnic a dálnic.

Původně ale už Milínskou měli doprava jezdit. Původní termín dokončení práci byl v srpnu, pak se posunul na konec září a nejnovější údaj mluví o polovině srpna. „Vzhledem k nepříznivému počasí a proměnlivému složení podkladních vrstev uložení kanalizace, dojde k prodloužení termínu ukončení stavebních prací v ulici Milínská. Na prodloužení termínu dokončení stavby má nemalý vliv i porucha na vodovodním přivaděči, kde musíme zabránit únikům pitné vody a jejím ztrátám. Dle deníku stavebních prací by do 20. října měl být zprůjezdněn minimálně jeden jízdní pruh,“ uvedl na webu města starosta Jan Konvalinka s tím, že bude snaha zprůjezdnit oba jízdní pruhy, ale záleží to na více faktorech – např. přepojení kanalizačního řadu do Mixovy ulice. „Od 10. listopadu bude Milínská ulice obousměrně průjezdná s tím, že budou probíhat přípravné práce pro pokládku asfaltů a 10. prosince proběhne finální pokládka asfaltového koberce,“ dodal ve své odpovědi.

Ještě před měsícem ale vedení města uvádělo jiné informace. „Dle situace, na jaké podloží narazíme v úseku křižovatky Alešova a křižovatky s Mixovou ulicí, budou práce probíhat do konce září. Na křižovatku v ulici Mixova budou mít stavební práce minimální vliv. Ke konci září by měla být Milínská ulice průjezdná, s omezením, v obou směrech,“ uvedl na webu města starosta Jan Konvalinka s tím, že poté budou probíhat práce na kanalizačních přípojkách rodinných domů mezi ul. Mixova – ul. Alešova, a to v rozsahu asi jednoho měsíce. Podle něj vše záleží na náročnosti zemních prací a výskytu podzemních sítí, které nejsou zakresleny v mapových podkladech a jejich výskyt v dané lokalitě je velmi hustý.

Nicméně město vědělo o nutnosti opravy vodohospodářského majetku města v této lokalitě od roku 2019. Již o rok dříve těsně před komunálními volbami sliboval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok při své návštěvě města, že k opravě Milínské ulice ŘSD dojde v roce 2019. Nicméně právě kvůli potřebě opravy kanalizace se nemohlo začít. To nám tehdy potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, která před třemi lety na náš dotaz uvedla: „Tato oprava je podmíněna opravou kanalizace v majetku města Příbram, která je uložena v dané komunikaci. ŘSD bude moci realizovat opravu komunikace I/66 v následující stavební sezoně po opravě kanalizace.“

Komentáře