Zmizí hornická hospůdka Na Marii z Březových Hor?

Hospůdka Na Marii čeká na nového provozovatele.

PŘÍBRAM – Hornická hospůdka Na Marii společně se spolkem Prokop patří ke koloritu Březových Hor už řadu let. V současné době se ale mluví o tom, že tomu už tak být nemusí. Tedy minimálně v případě hospody. Smlouvy spolku s městem v současné době totiž prochází revizí.

Kontrolou smlouvy spolku Prokop s městem prochází na základě toho, že spolek chtěl opravit prostory bývalé strojovny, které sousedí právě s budovou restaurace Na Marii. Podle plánů spolku se měla část strojovny změnit na společenský sál pro napříkald přednáškovou činnost. „Na základě toho část občanů Březových Hor, nebudu je raději jmenovat, se postavila proti tomuto našemu záměru s tím, že chtějí společenský sál z celého prostoru strojovny,“ říká dlouholetá členka spolku Denisa Šrajnová. Podle jejích slov se ve společenský sál měla proměnit pouze část strojovny proto, že spolek na přestavbu celé budovy v současné době nemá dost finančních prostředků.

Na základě revize smluv došlo v nedávné době ke schůzce zástupců spolku Prokop a vedení města přímo v areálu dolu Marie, kde se diskutovalo o tom, které prostory by spolek Prokop rád dál užíval a které jsou naopak pro spolek zbytné. Do budoucna tak spolek už nebude mít v pronájmu například prostory restuarace. Tu doposud měl v nájemu za symbolickou korunu a provozoval jí jeden z členů spolku. Vedení města ale chce, restauraci pronajmout ve výběrovém řízení. „Bude zveřejněn záměr pronájmu prostor restaurace, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky, jak stanoví zákon o obcích,“ uvedla k situaci tisková mluvčí města Pavlína Svobodová. Ke stanovení nájemného je zapotřebí zpracovat znalecký posudek, který stanoví výši nájemného v místě a čase obvyklou. „V současné době je situace taková, že v doprovodu pracovníka odboru správy majetku městského úřadu si byl již znalec tyto prostory prohlédnout a následně vypracuje znalecký posudek. Otázku, k jakým případným změnám ve smlouvách dojde a odkdy, rozhodne samozřejmě rada města, do jejíž kompetence sjednávání nájemních vztahů patří,“ doplnila mluvčí města.

Spolek Prokop v současné době žádá město o ponechání šachetní budovy, prostory, ve kterých je výstava k důlní katastrofě z roku 1892 a venkovní prostory, kde je vystavená důlní technika. Ovšem jestli v areálu zůstane i oblíbená hornická hospůdka, to je zatím ve hvězdách. Podle Denisy Šrajnové bude hlavně záležet na tom, kdo vyhraje výběrové řízení.

Komentáře