Zemřel Guiliano Pellegrini, zasloužil se o partnerství Valle di Ledro a Příbrami

Giuliano Pellegrini v Příbrami na Svatohorské šalmaji v roce 2019. Foto: archiv města Příbram

PŘÍBRAM/VALLE DI LEDRO – Vedení města včera oznámilo, že v úterý 21. září po krátké nemoci zemřel pan Giuliano Pellegrini, bývalý starosta partnerské italské obce Valle di Ledro.

Giuliano Pellegrini se zasloužil o navázaní přátelských vztahů mezi Valle di Ledrem a obcemi v Čechách a na Moravě, které v těžkých dobách 1. světové války poskytly útočiště a pomoc válečným vysídlencům z Valle di Ledra, mezi nimi i jeho vlastní rodině. Giuliano Čechy a Moravu miloval a ze všech sil se snažil budovat osobní přátelství mezi lidmi obou našich zemí.

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Giuliana Pellegriniho, dlouholetého starosty svazku obcí Valle Di Ledro, a člověka, který se zásadní měrou do posledních dní podílel na vzájemném přátelství našeho města s jeho regionem. Jeho odkaz a duch jeho srdečné povahy tu s námi budou i nadále. V osobě pana Pellegriniho odešel skutečně vzácný člověk. Upřímnou soustrast rodině i jeho krajanům v Ledru,“ uvedl po přijetí této smutné zprávy starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře