Zastupitelé schválili zákaz používání zabávní pyrotechniky ve městě mimo povolené dny

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání v pondělí 14. září novou obecně závaznou vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky, jejímž obsahem je plošný zákaz se stanovenými výjimkami.

„V loňském roce zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku, která stanovovala místa, kde není možné používat zábavní pyrotechniku. Nyní je tento zákaz platný na území celého města s tím, že jsou stanoveny dny, kdy platí výjimka. K tomuto kroku vedení města přistoupilo na základě četných požadavků od občanů,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Vyhláška počítá s výjimkami, kterými jsou dny: 1. leden, 30. duben, 27. listopad, 4., 5. a 31. prosinec. Jelikož je v uvedené výjimce počítáno s akcemi v době adventu, bude tato vyhláška každoročně aktualizována.

Nicméně čas od času si někdo „bouchne“ i mimo povolené dny, ovšem postih takového hříšníka je dost problematický, protože než na místo dorazí městská policie, je už většinou pryč. Je také těžké zjistit, kde přesně k použití zábavné pyrotechniky došlo.

Vyhláška nabyde účinnosti po uplynutí patnáctidenní lhůty vyvěšení na úřední desce.

Komentáře